ΕΔΟΕΑΠ: Πρόσκληση σε απογραφή των συναδέλφων που βρίσκονται σε καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης και επίσχεσης εργασίας

edoeap_logo
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ανακοίνωση ΕΔΟΕΑΠ

Τους τελευταίους μήνες πραγματοποιείται για πρώτη φορά μία μεγάλη προσπάθεια για την απογραφή των ανέργων μελών του Οργανισμού και για την καταγραφή της ασφαλιστικής τους κατάστασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ αποφάσισε να προχωρήσει στην απογραφή αυτή προκειμένου να αποτυπωθεί η πραγματική εικόνα του εργασιακού χάρτη, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια έχει υποστεί συγκλονιστικές αλλαγές, με την ανεργία να έχει εκτοξευθεί στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών, αλλά και για να διερευνήσει τα ασφαλιστικά δικαιώματα που προκύπτουν σήμερα εξαιτίας ακριβώς αυτών των εξελίξεων.

Η διαδικασία αυτή, τα πρώτα αποτελέσματα της οποίας έχουν ήδη γνωστοποιηθεί, με την από 4-7-2012 ανακοίνωσή μας βρίσκεται σε εξέλιξη. Ήδη έχουν προσέλθει στις Υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ οι ασφαλισμένοι μας για να απογραφούν (354 ασφαλισμένοι επί 656 στους οποίους τέθηκε φραγή την 2-5-2012) για να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες ή οφειλές.

Με βάση τη ΣΔΣ 19/8-5-2012, ξεκινά τις επόμενες ημέρες και ο έλεγχος της ασφαλιστικής μερίδας όσων βρίσκονται σε καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης και σε καθεστώς επίσχεσης εργασίας.

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Tα μέλη που υπάγονται στην προαιρετική ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ, καλύπτονται για τους κλάδους ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ, ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ. Απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να υπαχθεί κάποιος ασφαλισμένος στην προαιρετική ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ, για το διάστημα που βρίσκεται σε ανεργία, είναι οι εξής:

§ Υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση του κύριου Ασφαλιστικού Φορέα ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος ΤΣΠΕΑΘ.

§ Να μην υπάρχει δικαίωμα ασφάλισης σε άλλον Ασφαλιστικό Φορέα ή το Δημόσιο για κανέναν από τους κλάδους του ΕΔΟΕΑΠ.

§ Να μην έχει παρέλθει διάστημα πέραν του ενός (1) έτους από τον τελευταίο μήνα εργασίας από την ημέρα που υποβάλλει αίτηση στον ΕΔΟΕΑΠ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το δικαίωμα της προαιρετικής ασφάλισης μπορεί να ασκηθεί διαδοχικά στη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου στον ΕΔΟΕΑΠ, ωστόσο δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 5 χρόνια συνολικά.

§ Οι παλαιοί ασφαλισμένοι (έναρξη ασφάλισης πριν την 1-1-1993) πρέπει να έχουν διανύσει σε Επικουρικά Ταμεία τουλάχιστον 10 έτη υπηρεσίας ενώ οι νέοι ασφαλισμένοι (έναρξη ασφάλισης μετά την 1-1-1993) πρέπει να έχουν διανύσει σε Επικουρικά Ταμεία τουλάχιστον 5 έτη υπηρεσίας.

Η μηνιαία εισφορά προαιρετικής ασφάλισης για τον ΕΔΟΕΑΠ ανέρχεται σύμφωνα με το Καταστατικό μας σε ποσοστό 6% επί του μέσου όρου των μεικτών αποδοχών του μέλους κατά το διάστημα της τελευταίας διετίας και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με τις εκάστοτε αυξήσεις που δίνονται στα εν ενεργεία μέλη.

§ Ασφαλισμένοι που αδυνατούν να καταβάλουν τη μηνιαία εισφορά για την προαιρετική ασφάλιση, μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να διακόψουν την καταβολή της και να αιτηθούν την καταβολή του ασφαλίστρου λόγω ανεργίας για την κάλυψη μόνο της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής τους περίθαλψης.

§ Σε περίπτωση διακοπής της προαιρετικής ασφάλισης στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, θα πρέπει να γίνει διακοπή και στον ΕΔΟΕΑΠ (και να συνεχιστεί η ασφάλιση με την καταβολή του ασφαλίστρου λόγω ανεργίας).

Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις υποβάλλεται αίτηση στον ΕΔΟΕΑΠ (Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων). Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εδώ.

ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο ρευστό και διαρκώς μεταβαλλόμενο καθεστώς εργασίας που έχει υποστεί ο Κλάδος των ΜΜΕ, πολλοί είναι οι συνάδελφοι που οδηγούνται λόγω των δύσκολων εργασιακών συνθηκών να προβούν σε επίσχεση εργασίας κατά του εργοδότη τους.

Στο σημείο αυτό θεωρούμε σκόπιμο να σκιαγραφήσουμε με δυο λόγια τί σημαίνει επίσχεση εργασίας.

Η επίσχεση εργασίας είναι νόμιμο δικαίωμα του εργαζόμενου που ασκείται σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν καταβάλει το μισθό του. Ο εργαζόμενος που βρίσκεται σε επίσχεση, απέχει της εργασίας του, μέχρι ο εργοδότης να εκπληρώσει την υποχρέωσή του και να καταβάλει κανονικά τις αποδοχές. Προβλέπεται από το άρθρο 325 Α.Κ..

Το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας έχει ως προϋποθέσεις :

α) να υπάρχει μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη έγκυρη και μη λυθείσα σύμβαση εργασίας και β) να υπάρχει ληξιπρόθεσμη αξίωση δεδουλευμένων μισθών και υπερημερία του εργοδότη, δηλ. καθυστέρηση καταβολής μισθού στον εργαζόμενο με υπαιτιότητα του εργοδότη. Το δικαίωμα αυτό σε κάθε περίπτωση υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 281 Α.Κ., δηλαδή ελέγχεται (με δικαστική κρίση) για τυχόν καταχρηστικότητα άσκησής του.

Τα μέλη του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π, που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας, οφείλουν να το γνωστοποιήσουν άμεσα στον ΕΔΟΕΑΠ, προκειμένου ο Οργανισμός μας να καταγράψει το έντονο και επίκαιρο αυτό πρόβλημα των ασφαλισμένων μας και σε συνδυασμό Καταστατικών Διατάξεων και σχετικής νομολογίας, να προβεί σε αποφάσεις που θα αφορούν στην ασφαλιστική κάλυψη τους στους κλαδους του ΕΔΟΕΑΠ.(Επικούρηση-Ασθένεια-Εφάπαξ) Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία για την απογραφή των ευρισκομένων σε προαιρετική ασφάλιση και σε επίσχεση εργασίας ορίζεται η 21η Δεκεμβρίου 2012.

Επισημαίνεται ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια της ασφάλισής του μέλους μας στον Οργανισμό, είναι απαραίτητη η εκ μέρους του έγκαιρη ενημέρωση του ΕΔΟΕΑΠ, μέσω του Γραφείου Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων για οποιαδήποτε μεταβολή στο καθεστώς εργασίας σας. Με τον τρόπο αυτό ο ασφαλισμένος συμβάλλει στην επικαιροποίηση της ασφαλιστικής του μερίδας, στη διευκόλυνση του έργου των Υπηρεσιών και στη δική του άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση κάθε φορά που το χρειάζεται, σε όλη τη διάρκεια του Ασφαλιστικού του βίου.

Για τη διενέργεια της απογραφής και για διευκρινήσεις μπορείτε να καλείτε στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων τηλ. 210 7264700 επιλογή 3 και για το Γραφείο της Θεσσαλονίκης στο τηλ. 2310 278271. Είμαστε βέβαιοι ότι κατανοείτε τη σημασία και αυτής της Απογραφής, για τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και τα μέλη μας.

Σχετικά Άρθρα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει μία καλύτερη εμπειρία.