“Η Αφροδίτη ήταν γυμνή”. Ένα άρθρο που λέει αλήθειες για την Κύπρο

alt
Facebook
Twitter
LinkedIn

Της Κύρας Αδάμ*

Το ρέκβιεμ της κυπριακής δημοκρα τίας φέρει την υπογραφή του προέδρου της Νίκου Αναστασιάδη και τη σιωπηλή συγκατάθεση των υπόλοιπων κομμάτων.

Την Κυριακή τα ξημερώματα οι 16 χώρες-μέλη της ΟΝΕ(συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας) καταδίκασαν σε χρεοκοπία και άμεσο οικονομικό θάνατο το 17ο μέλος του «κλαμπ», δηλαδή την Κύπρο.

Από σήμερα η Κύπρος αποτελεί πλέον μια «μικρή κουκίδα» στην περιοχή της Ανατολικής Με σογείου, με το χρυσοφόρο «οικό πεδο της Αφροδίτης» ή οικόπεδο 12 των υδρογονανθράκων να ατενίζει με πικρία την ομογάλακτη Ν ήσο της Αφροδίτης.

Η απόφαση-καρμανιόλα του Eurogroup άλλαξε μονομιάς και το γεωπολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έχει κινηθεί η Λευκωσία επί 40 και πλέον έτη.

Η «υπόγεια» βεβαιότητα ότι η Μόσχα είναι στο πλευρό της Κύπρου δεν υπάρχει πλέον. Η ρωσι κή κυβέρνηση έδειξε περίπου εχ θρικό πρόσωπο στη δοκιμαζόμε νη οικονομικώς Κύπρο, δεν πρό σφερε καμιά υπολογίσιμη βοή θεια και -το κυριότερο- απέστρεψε το πρόσωπο της από τις πιθα νότητες ουσιαστικής εμπλοκής της στην υπόθεση επενδύσεων για την αξιοποίηση των υδρογο νανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ. Επιπροσθέτως, η Μόσχα έδειξε πρόθυμη να ανοίξει την πίσω πόρτα στην Τουρκία και στις αιτιάσεις της επί των κυπριακών υδρογο νανθράκων.

 

Πεινασμένοι γίγαντες!

Το ενεργειακό παιχνίδι για τη Ρωσία, τώρα που χαρτογραφείται αργά αλλά σταθερά η «ενεργει ακή Γιάλτα» του 21ου αιώνα, φαί νεται ότι μετατοπίζεται από την Ευρώπη (όπου η Ρωσία είναι γερά δεμένη με τη Γερμανία) και παίζε ται πλέον στην Ανατολή, στους πεινασμένους ενεργειακώς και ενεργοβόρους αναδυόμενους γί γαντες της περιοχής. Το πεδίο επομένως μένει ανοιχτό στους «βασικούς παίκτες», δηλαδή τις ΗΠΑ, την Ε.Ε. και την Τουρκία, που θα χειριστούν μια χρεοκοπη μένη Κύπρο, αδύναμη να προχωρήσει τα σχέδιά της για αξιοποί ηση των υδρογονανθράκων της και αποπληρωμή των χρεών της μέσω των κερδών από το φυσικό αέριο.

Η Ευρωζώνη, η Γερμανία αλλά και το ΔΝΤ επέμειναν πεισματικώς μέχρι τέλους να «δεθεί» η Κύ προς στο γαϊτανάκι της Τρόικας γιατα 10δισ. ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι η Κύπρος το αμέσως επόμενο διάστημα θα δε θεί διά βίου με την Τρόικα μέσω της περίφημης «δανειακής σύμ βασης». Μιας σύμβασης, δηλα δή, η οποία (όπως και στην περί πτωση της Ελλάδας) θα καταδικά σει την Κύπρο σε μείωση της εθνι κής κυριαρχίας της και των εθνι κών πόρων της. Και αν στην Αθή να μιλάμε ακόμα για το Ελληνικό, τη Βουλιαγμένη ή «κάποια νησά κια», στην Κύπρο δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα μιλάμε για «οικόπε δα υδρογονανθράκων» και ποσο στά επί των κερδών όταν και αν αρχίσουν οι εκμεταλλεύσεις.

Η «μείωση», όμως, της εθνι κής κυριαρχίας της Κύπρου δεν είναι μόνον το πλέον λεπτό και εύθραυστο στοιχείο της πολύπαθης μέχρι τώρα κυπριακής δημοκρα τίας, αλλά και το πλέον επικίνδυνο για τη βιωσιμότητά της.

Το μέχρι τώρα εν δυνάμει πλεονέκτημα της Λευκωσίας, η αξιο ποίηση των υδρογονανθράκων και τα πιθανά κέρδη για την κυ πριακή οικονομία, με τη δανειακή σύμβαση χάνεται, αφού τα «μέτρα και τα σταθμά» θα τα επιβάλει εκ βιαστικά η Τρόικα. Και διαμέσου αυτής θα ανοίξουν και τα ευρύτε ρα γεωπολιτικά παιχνίδια στην πε ριοχή, για τα συμφέροντα πρωτίστως της Γερμανίας, αλλά και των ΗΠΑ και φυσικά της Τουρκίας.

Η Ουάσινγκτον, διά της εκ προσώπου του Λευκού Οίκου, δη λώνει ότι «παρακολουθεί πολύ στενά» τις εξελίξεις στην Κύπρο. Φυσικά, προσθέτει η Ουάσινγ κτον, «οι ΗΠΑ υποστηρίζουν το δι καίωμα της Κύπρου να εξερευνή σει ενεργειακές πηγές στις παρά κτιες περιοχές… (αλλά)… εξακο λουθούμε ταυτοχρόνως να υπο στηρίζουμε μια διαπραγματευτική διαδικασία καθοδηγούμενη από την Κύπρο. Το πετρέλαιο και το αέριο της νήσου πρέπει να μοιρα στούν ακριβοδίκαια, στο πλαίσιο μιας συνολικής διευθέτησης του προβλήματος».

 

Τι προσπαθεί να αποσπάσει η Άγκυρα

Δεν προκαλεί εντύπωση ότι η Άγκυρα έσπευσε να αδράξει την ευκαιρία. Πρώτα έδρασε πρακτικά: Από την περασμένη Παρασκευή έχει ήδη στείλει τρία πολεμικά σκάφη σε συνε χή περιπολία στα ανοιχτά της κυπρια κής ΑΟΖ..

Παράλληλα, μεταστάθμευσε στο «κοντινό» αεροδρόμιο Ντάλαμα ένα και πλέον σμήνος F-16 για παν ενδε χόμενο, κίνηση που προκάλεσε εκνευρισμό στην Ουάσινγκτον.

Στη συνέχεια ήρθαν οι ανακοινώ σεις του τουρκικού υπουργείου Εξω τερικών αλλά και τού·υπουργού Εξω τερικών Αχμέτ Νταβούτογλου.

Η Άγκυρα κατονομάζει ευθύς εξαρχής ότι η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει «σε νέα κρίση», αν η ελλη-νοκυπριακή πλευρά θεωρήσει ότι εί ναι «ο μοναδικός ιδιοκτήτης της νήσου» και σκεφθεί «να συνεισφέρει τα οφέλη από τις φυσικές πηγές της νή σου για το επενδυτικό ταμείο ή άλλης μορφής δανεισμού λόγω της παρού σας οικονομικής κρίσης».

Ευλόγως η Τουρκία επανέρχεται στον προσφιλές κλισέ «των δυο λαών στη νήσο», αλλά και στην τετραμερή (Ελλάδα – Τουρκία και τις δύο κοινότη τες) για να αποφασίσουν από κοινού τι είδους μέλλον θέλουν ώστε να εγκαθι δρύσουν μια νέα τάξη πραγμάτων.

Η Τουρκία δηλώνει ακόμη ότι έχει δεσμευτεί «να προστατεύει τα δικαιώ ματα και τα συμφέροντα της στη δική της υφαλοκρηπίδα και να εξακολουθήσει να υποστηρίζει την τουρκοκυ πριακή πλευρά»

Με άλλα λόγια, η Άγκυρα προσπαθεί να κερδίσει πόντους για την «υφαλοκρηπίδα της» από το Καστελόριζο μέχρι τις ακτές της Κύπρου. Το πράττει άλλωστε αυτήν τη στιγμή, με το ερευνητικό σκάφος της να τριγυρίζει ανενόχλητο 25 ν.μ. νοτιοανατολικά της Καρπάθου, δηλαδή μέσα στη μη οριοθετημένη ελληνική υφαλο κρηπίδα, για την οποία τόσο λεκτικό ντόρο έκανε προσφάτως η ελληνική κυβέρνηση στον OHE.

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Η Ελλάδα αύριο”

 

Σχετικά Άρθρα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει μία καλύτερη εμπειρία.