Και οι καλεσμένοι θα πληρώνουν πρόστιμο…

Gamos
Facebook
Twitter
LinkedIn

Με νέα ΚΥΑ και οι καλεσμένοι σε γάμους και βαφτίσια θα είναι ένοχοι και θα πληρώνουν πρόστιμο…

Το βασικό μέτρο που περιλαμβάνει η νέα ΚΥΑ είναι ότι θα επιβαρύνονται με πρόστιμο στο εξής όχι μόνο οι διοργανωτές των εκδηλώσεων, στις οποίες παρίστανται πάνω από 50 άτομα, αλλά και οι ίδιοι οι καλεσμένοι.

Το πρόστιμο για τους διοργανωτές των εκδηλώσεων, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις, είτε για φυσικά πρόσωπα, θα ανέρχεται σε 3.000 ευρώ (5.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης για 15 ημέρες σε περίπτωση που επαναλάβουν την παράβαση). Το πρόστιμο για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες είναι 150 ευρώ.

Αναλυτικά τι προβλέπει η νέα ΚΥΑ
Άρθρο πρώτο – Ανώτατο όριο συμμετεχόντων δημοσίων ή κοινωνικών εκδηλώσεων
Αφορά τις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Λάρισας, Κέρκυρας, Καρδίτσας, Πέλλας και Πιερίας και
τους δήμους Μυκόνου, Πάρου, Θήρας, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Αντιπάρου, Ζακύνθου και Κω.

Τίθεται ανώτατο όριο πενήντα (50) συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση, ανεξαρτήτως του αν αυτή πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς ή δημόσιους, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και τελετών, όπως γάμων, βαπτίσεων, κηδειών, καθώς και των συνδεόμενων με τις τελετές αυτές δεξιώσεων ή άλλων εκδηλώσεων. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν οι κανόνες που έχουν τεθεί με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 (Β’ 3165), Δ1α/Γ.Π.οικ.50176/6.8.2020 (Β’ 3330) και Δ1α/Γ.Π.οικ.50886/11.8.2020 (Β’ 3364) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και όσοι τίθενται με το άρθρο δεύτερο της παρούσας. Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48595/31.7.2020 (Β’ 3159) κοινή υπουργική απόφαση δεν θίγεται από την εφαρμογή της παρούσας.

Σχετικά Άρθρα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει μία καλύτερη εμπειρία.