Ο Δικηγορικός Σύλλογος αποφάσισε κατάθεση μήνυσης για έλλειμμα του Ειδικού λογαριασμού του ΟΑΕΔ…

Dsa
Facebook
Twitter
LinkedIn

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) με αποφάσεις της τελευταίας συνεδρίασής του ζητεί, μεταξύ των άλλων, την άμεση επαναλειτουργία όλων των δικαστηρίων, ενώ αποφάσισε την κατάθεση μήνυσης κατά παντός υπευθύνου για τη διερεύνηση των τυχόν ποινικών ευθυνών ως προς το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού του ΟΑΕΔ, εφόσον η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ δεν παράσχει ικανοποιητικές απαντήσεις.

Ειδικότερα, το Δ.Σ. του ΔΣΑ, αποφάσισε

«1. ‘Αμεση επαναλειτουργία των δικαστηρίων

Η άμεση επαναλειτουργία όλων των δικαστηρίων, όλων των δικαιοδοσιών (αστικών, ποινικών, διοικητικών) αποτελεί πλέον αδήριτη αναγκαιότητα. Η λειτουργία των δικαστηρίων αποτελεί βασική κρατική λειτουργία και χαρακτηρίζει μια δημοκρατική πολιτεία και ένα κράτος δικαίου. Χωρίς δικαστήρια σε λειτουργία υπονομεύεται πλήρως το δικαίωμα των πολιτών σε δικαστική προστασία και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Χωρίς δικαστήρια σε λειτουργία οι πολίτες, ιδίως εκείνοι που χρήζουν μείζονος προστασίας, για τους οποίους η Δικαιοσύνη είναι το ύστατο καταφύγιο, μένουν απροστάτευτοι (π.χ. κρατούμενοι, το καθεστώς κράτησης των οποίων παρατείνεται, διατροφές ανηλίκων, συζύγων, εργατικές αξιώσεις, εκμισθωτές έναντι υπερήμερων μισθωτών κ.ο.κ.). Οίκοθεν νοείται ότι η επαναλειτουργία θα συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία υγειονομικά και δικονομικά μέτρα (χρονικός διαχωρισμός πινακίων, περιορισμένος αριθμός ατόμων εντός των δικαστικών αιθουσών, χρήση μάσκας κ.λπ.)

2. Υποβολή μηνυτήριας αναφοράς για το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού του ΟΑΕΔ ν. 3896/2011

Με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα ο ΕΦΚΑ δεν έχει παράσχει τις αναγκαίες πληροφορίες για τα ποσά που εισέπραξαν και τα ποσά που απέδωσαν διαχρονικά όλες οι μέχρι σήμερα διοικήσεις αυτού και πρώην ΕΤΑΑ, στον ειδικό λογαριασμό ΟΑΕΔ ν. 3986/2011, ο οποίος έχει συγκροτηθεί αποκλειστικά και μόνο από την καταβολή εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ των επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών, επί 9 συναπτά έτη, σε συνέχεια του αιτήματος λογοδοσίας που υποβλήθηκε προς τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ (το οποίο δεν έχει εισέτι απαντηθεί), το ΔΣ του ΔΣΑ, αποφάσισε να υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για τη διερεύνηση των τυχόν ποινικών ευθυνών για το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού, εφόσον δεν παρασχεθούν ικανοποιητικές απαντήσεις από τον e-ΕΦΚΑ, μετά της ταχθείσης προθεσμίας.

Η σύνταξη της μηνυτήριας αναφοράς ανατέθηκε στην επιτροπή που συγκροτήθηκε δυνάμει της από 11/12/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (αποτελούμενη από τον αντιπρόεδρο Φώτη Κωτσή και τους συμβούλους Ανδρέα Κουτσόλαμπρο, Μεθόδιο Ματαλιωτάκη και Θέμη Σοφό).

3. Οικονομική ενίσχυση δικηγόρων

Το δικηγορικό σώμα έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από την παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων και την υπολειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, που έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία άσκησης του λειτουργήματός τους. Η μέχρι σήμερα στάση της πολιτείας, η οποία συστηματικά παλινωδεί και κωφεύει έναντι των δικαίων αιτημάτων του σώματος, είναι προδήλως προσβλητική και απαξιωτική, τη στιγμή που η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων αδυνατεί να ανταποκριθεί ακόμα στις βασικές βιοτικές της ανάγκες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για την καταβολή του χορηγήματος των 400 ευρώ, το οποίο προέρχεται από χρήματα των συναδέλφων και ως εκ τούτου δεν συνιστά καν κρατική ενίσχυση.

Για το λόγο αυτό το ΔΣ του ΔΣΑ, πέραν της άμεσης καταβολής του χορηγήματος των 400 ευρώ, εμμένει στο υφιστάμενο διεκδικητικό πλαίσιο για την χορήγηση κρατικής οικονομικής ενίσχυσης, καθ’ όμοιο τρόπο με τις λοιπές πληγείσες επαγγελματικές ομάδες, καθώς και στη θέσπιση φορολογικών και ασφαλιστικών ελαφρύνσεων, όπως αυτές έχουν παγίως διατυπωθεί στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του σώματος (βλ. την απόφαση της 21.12.2020).

4. Έγκαιρη έκδοση των ΚΥΑ

Το ΔΣ του ΔΣΑ, αφουγκραζόμενο την ομόθυμη διαμαρτυρία του συνόλου των δικηγόρων αλλά και των λοιπών λειτουργών της Θέμιδας, ζητεί μετ’ επιτάσεως να σταματήσει επιτέλους η εβδομαδιαία νομοθέτηση (για όσο χρόνο διαρκέσουν τα έκτακτα μέτρα λόγω Covid-19), την οποία πληροφορούμεθα τελευταία στιγμή (εντός του Σαββατοκύριακου) με άμεση εφαρμογή την 06.00 της Δευτέρας. H εκάστοτε ΚΥΑ πρέπει να εφαρμόζεται την εκάστοτε προσεχή Τετάρτη, ή κατ’ ελάχιστον, Τρίτη, προκειμένου να αποτρέπονται οι εβδομαδιαίοι αδικαιολόγητοι αιφνιδιασμοί.

5. Παράσταση διαμαρτυρίας και επίδοση του ψηφίσματος της Ολομέλειας στον πρωθυπουργό

Ο ΔΣΑ θα συμμετάσχει, από κοινού με άλλους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, στην παράσταση διαμαρτυρίας και στην επίδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας προς τον πρωθυπουργό. Ήδη έχουν συλλεγεί 9.000 υπογραφές εναντίωσης από Αθηναίους δικηγόρους.

6. Ψηφιοποίηση του ΔΣΑ

Το ΔΣ του ΔΣΑ ενέκρινε το πόρισμα της Επιτροπής Ψηφιοποίησης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (με μέλη τον αντιπρόεδρο Φώτη Κωτσή, το σύμβουλο Δημήτρη Αναστασόπουλο, τον τ. σύμβουλο Πάνο Κορδώνη, τον γενικό δ/ντη του ΔΣΑ Χαράλαμπο Ναούμη και τον δ/ντη Τηλεματικής Βασίλη Μανιό). Έργο της Επιτροπής υπήρξε αφενός η καταγραφή της σημερινής κατάστασης του Συλλόγου, σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη μας, και αφετέρου η ανάπτυξη προτάσεων για την επέκταση των ηλεκτρονικών/ψηφιακών υπηρεσιών. Ως βασικός στόχος εξαρχής τέθηκε η παροχή της μεγάλης πλειοψηφίας των υπηρεσιών μας ηλεκτρονικά, ώστε τα μέλη μας να πρέπει να μεταβαίνουν με φυσική παρουσία στις υπηρεσίες του Συλλόγου μόνο κατ’εξαίρεση και μόνο στις περιπτώσεις που η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση δεν είναι εφικτή. Στην Επιτροπή Ψηφιοποίησης ανατέθηκε η υλοποίηση των προτάσεων που περιέχονται στο συνημμένο πόρισμα.

7. Απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων των ποινικών δικαστηρίων

Παρά το γεγονός ότι μετά από τις πολυετείς προσπάθειες και παρεμβάσεις όλων των φορέων της Δικαιοσύνης, το υπουργείο Δικαιοσύνης εξέδωσε την απαιτούμενη κατ’ άρθρο 143 ΚΠΔ απόφαση (ΥΑ 45304/2021) για την υλοποίηση της τήρησης των πρακτικών με μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων στα ποινικά δικαστήρια, έχει παρατηρηθεί ότι σε πλείονες περιπτώσεις δεν τηρείται η δικονομική νομιμότητα από ποινικές συνθέσεις του Πλημμελειοδικείου Αθηνών με αποτέλεσμα τα πρακτικά να εξακολουθούν να τηρούνται χειρόγραφα και κατ’ ανάγκη συνοπτικά, ή να διακόπτεται η ηχογράφηση κατά την εξέλιξη της δίκης ή ακόμη και να τηρούνται χειρόγραφα και ηχογραφημένα πρακτικά κατά την αυτή συνεδρίαση. Επειδή η νέα διαδικασία τήρησης των πρακτικών, θα επιτρέψει την αποτύπωση της ποινικής δίκης με ακρίβεια, θα ελαχιστοποιήσει τις αμφισβητήσεις των μαρτυρικών καταθέσεων, θα διευκολύνει ουσιωδώς το έργο των συνηγόρων και θα επιταχύνει την καθαρογραφή των αποφάσεων, το ΔΣ του ΔΣΑ ζητεί την άμεση και πλήρη εφαρμογή του συστήματος τήρησης πρακτικών των ποινικών δικαστηρίων με την ηχογράφηση και αποηχογράφηση της διαδικασίας»

Πηγή ”Ναυτεμπορική”

Σχετικά Άρθρα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει μία καλύτερη εμπειρία.