Εφορία: Τέσσερις στους δέκα φορολογούμενους καταφεύγουν στην ΔΕΔ και δικαιώθηκαν!

Ded
Facebook
Twitter
LinkedIn

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 2021 περίπου οι τέσσερις στους δέκα φορολογούμενους οι οποίοι το 2021 προσέφυγαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ, δικαιώθηκαν στις προσφυγές που είχαν κάνει. Πιο συγκεκριμένα η ΔΕΔ προχώρησε την ακύρωση προστίμων, προσαυξήσεων και επιπλέον φόρων που είχε επιβάλλει ο φοροελεγκτικός μηχανισμός για φορολογικές παραβάσεις.

Πιο συγκεκριμένα το 2021, η ΔΕΔ ασχολήθηκε με 10.268 προσφυγές. Από αυτές:

 • έκανε δεκτές εν μέρει ή στο σύνολό τους 3.658 προσφυγές,
 • απέρριψε  σχεδόν τις  μισές ή 4.721
 • ενώ 1.812 προσφυγές δεν πρόλαβε να τις ελέγξει εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμία και σιωπηρώς απορρίφθηκαν. 
 • Για 77 υποθέσεις δηλώθηκε παραίτηση και μπήκαν στο αρχείο,
 • σε εκκρεμότητα έμειναν  3.291 προσφυγές για να εξεταστούν φέτος
 • ενώ 3.069 προσφυγές που απορρίφθηκαν από τη ΔΕΔ έχουν προσβληθεί στα διοικητικά δικαστήρια.

Πρέπει σημειωθεί ότι ο αριθμός των φορολογούμενων που δικαιώνονται από την ΔΕΔ έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια με αρμόδιους παράγοντες να αποδίδουν την εξέλιξη αυτή:

1.      Στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκριναν αντισυνταγματικές τις διατάξεις των ετών 2000-2016 με τις οποίες παρατάθηκαν πέραν της πενταετίας οι προθεσμίες παραγραφής χιλιάδων φορολογικών υποθέσεων.

  Σε λάθη και παραλείψεις των ελεγκτικών υπηρεσιών  που καταλογίζουν τα ποσά των φόρων και των προστίμων. Πολλές αποφάσεις που δικαιώνουν τους φορολογούμενους αφορούν την επιβολή  αυτοτελών προστίμων από 100 έως 500 ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Όπως διαπιστώνει η ΔΕΔ οι  τροποποιήσεις που δηλώθηκαν αφορούν πληροφοριακού χαρακτήρα στοιχεία που δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα των δηλώσεων, δηλαδή δεν μειώνουν ή δεν αυξάνουν τα ποσά των φόρων που έχουν προκύψει με τις αρχικές δηλώσεις.

Σημειώνεται ότι για να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή οι φορολογούμενοι, πρέπει πρώτα να καταβάλλουν το 50% των ποσών που τους βεβαίωσε ο φοροελεγκτικός μηχανισμός. Μοναδική περίπτωση να αποφύγει κανείς το 50% είναι να δώσει επαρκή στοιχεία στην ΔΕΔ, τα οποία να δικαιολογούν την αναστολή καταβολής για σοβαρούς λόγους οικονομικής αδυναμίας και η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών πρέπει να εγκρίνει το αίτημά τους.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ:

 • Το 2013, που λειτούργησε η ΔΕΔ,  οι προσφυγές που εξετάστηκαν ήταν μόλις 261 και από αυτές έγιναν δεκτές (εν όλω ή εν μέρει) μόλις 27 ή το 10,3%.
 • Το 2014 ελέγχθηκαν 7.832 προσφυγές και έγιναν αποδεκτές (εν όλω ή εν μέρει) 1.346 ή το 17,2%.
 • Το 2015 οι προσφυγές που εξετάστηκαν ήταν 10.222 και αυτές που έγιναν αποδεκτές (εν όλω ή εν μέρει) ήταν μόνο 490 ή το 4,8%.
 • Το 2016 εκδικάστηκαν 8.711 προσφυγές και έγιναν αποδεκτές (εν όλω ή εν μέρει) 1.381 ή το 15,9%.
 • Το 2017 εκδικάστηκαν 10.291 προσφυγές εκ των οποίων έγιναν αποδεκτές εν όλω ή εν μέρει 2.205 ή το 21,4%.
 • Το 2018, ο αριθμός των προσφυγών που έγιναν αποδεκτές αυξήθηκε θεαματικά. Συγκεκριμένα, εκδικάστηκαν 8.170 προσφυγές και έγιναν αποδεκτές, είτε εν όλω είτε εν μέρει, 3.179, δηλαδή το 38,9% των προσφυγών. Απορρίφθηκαν αμέσως ή εμμέσως 4.991 προσφυγές ή το 61,1%.
 • Το 2019 εκδικάστηκαν από τη ΔΕΔ 7.138 προσφυγές και έγιναν αποδεκτές -ολικώς ή μερικώς- 2.465, ή το 34,5%.
 • Το 2020 απασχόλησαν τη ΔΕΔ 4.951 προσφυγές, από τις οποίες έγιναν αποδεκτές, εν όλω ή εν μέρει, 1.886, δηλαδή το 38,1%.
 • Το 2021 εκδικάστηκαν από τη ΔΕΔ 10.268  προσφυγές, από τις οποίες έγιναν αποδεκτές, εν όλω ή εν μέρει, 3.685,  δηλαδή το 35,89%

Σχετικά Άρθρα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει μία καλύτερη εμπειρία.