Στηρίζουμε το WWF στο πρόγραμμα   Ecodialogues – Διάλογοι για τη φύση και το κλίμα

Wwf
Facebook
Twitter
LinkedIn

Στηρίζουμε το WWF στο πρόγραμμα

 Ecodialogues – Διάλογοι για τη φύση και το κλίμα

 Η άσκηση των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, μας δίνει τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε την προστασία του περιβάλλοντος, απαιτώντας λογοδοσία και διαφάνεια από τα όργανα της Πολιτείας.

Στη χώρα μας δυστυχώς βρισκόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με μια πληθώρα προκλήσεων κατά την άσκησή τους, που συχνά αποτελούν εμπόδιο στο να απαιτήσουμε ένα βιώσιμο και δίκαιο μέλλον.

Στην προσπάθειά να ενισχύσουμε τις διαδικασίες δημόσιας συμμετοχής, θα διαμορφώσουμε τους επόμενους μήνες μια νομοθετική πρόταση για τη βελτίωση των διαδικασιών δημόσιας συμμετοχής, η οποία θα τεθεί τον Ιούνιο σε δημόσια διαβούλευση.

Η γνώμη και η εμπειρία όλων μας ενδιαφέρει πολύ και συνεισφέρει ουσιαστικά στη βελτίωση των διαδικασιών συμμετοχής. Ταυτοχρόνως θα δώσει τη βάση για τη διαμόρφωση της νομοθετικής πρότασης.

Για αυτό το WWF απευθύνεται σε όλους και ζητά να συμμετάσχουμε στον διάλογο (Ecodialogues- Διάλογοι για τη φύση και το κλίμα).

 

Για το σκοπό αυτό έχει διαμορφωθεί μια ειδική σελίδα στην ιστοσελίδα όπου ο καθένας μπορεί να μεταφέρει  τη γνώμη σου για το πώς πιστεύει ότι μπορούν να βελτιωθούν οι υφιστάμενες διαδικασίες δημόσιας συμμετοχής, αλλά και για το ποιοι νέοι τρόποι  θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη συμμετοχή των πολιτών.

Οι τρείς ενότητες που μπορούμε να εκφράσουμε τις απόψεις μας αφορούν :

 

– Τη διαμόρφωση σχεδίων και προγραμμάτων για το περιβάλλον και την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.
– Τη διαμόρφωση νόμων και πολιτικών για το περιβάλλον.
– Την εφαρμογή της υπάρχουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η συμβολή όλων είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση μιας φιλόδοξης πρότασης που θα ενισχύσει τη δημόσια συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, για τα περιβαλλοντικά θέματα, και θα εκφράσει τα αιτήματά και τη θέση που έχει ο καθένας από μας ως σημαντικό μέλος της κοινωνίας των πολιτών.

 

Σχετικά Άρθρα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει μία καλύτερη εμπειρία.