Ευρωεκλογές 2024 Ας δώσουμε μία ευκαιρία στην ελπίδα WWF Hellas

1651e057b1b4808cbc0f51da19203bb1 xl
Facebook
Twitter
LinkedIn

 

Ευρωεκλογές 2024

Ας δώσουμε μία ευκαιρία στην ελπίδα

WWF Hellas

Το WWF ζητά από όλα τα πολιτικά κόμματα και τους ηγέτες, να αποσαφηνίσουν πώς η ΕΕ θα τερματίσει γρήγορα την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα και θα οικοδομήσει ένα οικονομικά προσιτό μέλλον καθαρής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Ετσι για να διασφαλιστεί ότι οι οικονομίες μας θα είναι ανθεκτικές στις ενεργειακές κρίσεις, για να σταματήσει η ανεξέλεγκτη κλιματική αλλαγή και για να διαμορφωθεί ένα υγιέστερο περιβάλλον για όλους.

Οι αποφάσεις αυτές πρέπει ωστόσο να είναι σαφείς ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών των εργαζομένων και των κοινοτήτων κατά τη διάρκεια των τεράστιων αλλαγών που συνεπάγεται η μετάβαση.

Προκειμένου να τερματίσει την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα, η ΕΕ πρέπει :

Να θέσει ως στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ στο μισό και την επίτευξη ενός συστήματος ενέργειας από 100% ανανεώσιμες πηγές έως το 2040, με βάση την καλά σχεδιασμένη και ασφαλή για τη φύση ανάπτυξη της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας στην ξηρά και στη θάλασσα.

 

  • Να ορίσει χρονικό όριο τερματισμού της χρήσης άνθρακα, αερίου και πετρελαίου, βοηθώντας παράλληλα τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά να αποκτήσουν πρόσβαση σε καθαρή και οικονομικά προσιτή ενέργεια.

 

  • Να περιορίσει την τεράστια επιρροή των βιομηχανιών ορυκτών καυσίμων μέσω της φορολόγησης των έκτακτων κερδών των ορυκτών καυσίμων, και της απαγόρευσης της διαφήμισης και των χορηγιών και με την καθιέρωση αυστηρότερου δημόσιου ελέγχου και προληπτικής διαφάνειας.

 

Για να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της, η ΕΕ πρέπει επίσης να:

 

  • Διπλασιάσει τις επενδύσεις της για τη διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων σε τουλάχιστον 50 δισεκ. ευρώ ετησίως, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού ταμείου για δραστηριότητες αποκατάστασης της φύσης τις οποίες θα αναλαμβάνουν αγρότες, δασοκόμοι, γαιοκτήμονες, ψαράδες και παράκτιες κοινότητες, με διασφάλιση ότι οι εθνικές κυβερνήσεις θα αυξήσουν το μερίδιο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος που επενδύεται στη φύση.

 

  • Υιοθετήσει και εφαρμόσει νέο σχέδιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, το οποίο θα δίνει προτεραιότητα σε λύσεις που βασίζονται στη φύση για την προστασία των Ευρωπαίων από τους κλιματικούς κινδύνους, όπως οι πιο έντονες και συχνές ξηρασίες, οι καύσωνες, οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές. Με την καλύτερη προστασία, αποκατάσταση και διαχείριση της φύσης μπορούμε να μειώσουμε την άνοδο της θερμοκρασίας, να συγκρατήσουμε καλύτερα το νερό και να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα των καλλιεργειών και την αφθονία των ιχθυαποθεμάτων – ενώ παράλληλα μειώνουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και αποθηκεύουμε αυξημένα επίπεδα άνθρακα.

 

  • Ενισχύσει την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, μεταξύ άλλων με διασφάλιση ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα υιοθετήσουν και θα εφαρμόσουν φιλόδοξες εθνικές στρατηγικές και σχέδια δράσης για τη βιοποικιλότητα και με τουλάχιστον διπλασιασμό της διεθνούς χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2030.

Σχετικά Άρθρα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει μία καλύτερη εμπειρία.