Τι πρέπει να γνωρίζεται για μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση…

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ  THN ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ TOY 2ου ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΟΣ  SALE & LEASE BACK

Του Μιχ.Παναγιώτου SALE AND LEASE BACK…Μια   δεύτερη μορφή  μεσοπρόθεσμης χρηματοδότησης…με  τα ίδια σχεδόν χαρακτηριστικά…φθηνότερη όμως από την κοινή χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης…

5. Sale & Lease back ακίνητης περιουσίας ή εξοπλισμού Στο lease back (πώληση και επαναμίσθωση), η εταιρεία Leasing αγοράζει το ακίνητο ή τον εξοπλισμό που έχει η επιχείρηση στην κυριότητά της και τα εκμισθώνει στην ίδια, σύμφωνα με τους όρους που συμφωνούνται μεταξύ τους. 5.1 Sale & Lease back ακινήτων Απευθύνεται σε κάθε νομικής μορφής επιχειρήσεις και όχι σε ελεύθερους επαγγελματίες. Μέσω αυτού πωλούνται και επαναμισθώνονται γραφεία, καταστήματα, αποθηκευτικοί χώροι και γενικά, αστικά ακίνητα. Στη λήξη της μίσθωσης, η κυριότητα του ακινήτου, επανέρχεται στην επιχείρηση. Η διάρκεια μίσθωσης, μπορεί να φθάσει τα 25 έτη. Κύρια χαρακτηριστικά

• Τα μισθώματα δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Δεν επιβαρύνεται με φόρο μεταβίβασης ή άλλου είδους φορολόγηση

• Ο μισθωτής διατηρεί τις υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη

• Υπάρχει η δυνατότητα συμφωνίας σταθερού μισθώματος, για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. • Στη λήξη της μίσθωσης, ο τρόπος υπολογισμού του τιμήματος, ποικίλει μεταξύ των εταιρειών Leasing. Πλεονεκτήματα

• Φορολογικές ελαφρύνσεις. Τα μισθώματα αποτελούν λειτουργικό έξοδο για το μέρος που αφορά το κτίριο.

• Ενίσχυση ρευστότητας

• Αξιοποίηση του ακινήτου με την ενεργοποίηση κεφαλαίων που αδρανούν.

• Εξυπηρετεί επιχειρήσεις με υψηλό δείκτη παγιοποίησης. Έξοδα συναλλαγής

• Η μέση προμήθεια των εταιρειών Leasing, ανέρχεται στο 0,2%.

• Συνήθως δεν εισπράττονται έξοδα εκτίμησης ακινήτου

• Τα έξοδα συμβολαιογράφου, δικηγόρου και υποθηκοφυλακείου βαρύνουν τον μισθωτή και κεφαλαιοποιούνται

5.2. Sale & Lease back εξοπλισμού Όπως και στην περίπτωση των ακινήτων, δίνεται η δυνατότητα πώλησης και επαναμίσθωσης του παγίου εξοπλισμού στο μισθωτή. Απευθύνεται όχι μόνο σε επιχειρήσεις νομικά πρόσωπα, αλλά και σε ελεύθερους επαγγελματίες. Τα πλεονεκτήματα, είναι φορολογικά, διαρθρωτικά, ρευστότητας και γενικά δεν διαφέρουν από αυτά του lease back ακίνητης περιουσίας.

6. Vendor leasing H μορφή αυτή, ενδιαφέρει κυρίως εμπόρους/προμηθευτές και αφορά κυρίως εξοπλισμό και αυτοκίνητα αλλά και ακίνητα και προϋποθέτει την συνεργασία μεταξύ εμπόρων/προμηθευτών και εταιρειών Leasing. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής, κατά την πώληση που πραγματοποιεί, προσφέρει το leasing, ως χρηματοδοτική επιλογή στον υποψήφιο πελάτη του, λειτουργώντας σαν συνεργάτης της εταιρείας Leasing. Τα πλεονεκτήματα που εξασφαλίζει ο έμπορος/προμηθευτής, είναι :

• Βελτίωση της αποτελεσματικότητα στις πωλήσεις

• Αύξηση πωλήσεων

• Μείωση ρίσκου

• Βελτίωση της πιστότητας της επιχείρησης/προμηθευτή

• Βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών.

7. Πλεονεκτήματα – Σύνοψη

• Ταχύτητα και ευελιξία στην υλοποίηση της επένδυσης

• Βελτίωση της ρευστότητας

• Αξιοποίηση αδρανών κεφαλαίων (στην περίπτωση του lease back)

• Βελτίωση χρηματοοικονομικής εικόνας (οι υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό)

• Φορολογικές ελαφρύνσεις. Τα μισθώματα, είναι λειτουργικές δαπάνες και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελματία.

• Σταδιακή εκταμίευση Φ.Π.Α.

• Ένταξή του σε χρηματοδοτικά προγράμματα (Γ΄ Κ.Π.Σ., Αναπτυξιακός Νόμος κ.α.)

• Δυνατότητα επίσπευσης των φορολογικών εκπτώσεων, καθώς το πρόγραμμα αποπληρωμής μπορεί να διαμορφωθεί με μη ισόποσα μισθώματα.

• Ευελιξία στους όρους των συμβάσεων, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες των επιχειρήσεων.

• Δυνατότητα χρηματοδότησης έως και το 100% της εμπορικής αξίας του αντικειμένου μίσθωσης.

Σχετικά Άρθρα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει μία καλύτερη εμπειρία.