Σκοτώνουν τ΄άλογα οταν γεράσουν

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Σπριντ για επανυπολογισμό όλων των κύριων συντάξεων

Αμεσα ξεκινά ο επανυπολογισμός όλων των κύριων συντάξεων -πλην ΟΓΑ- που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

Η υπουργική απόφαση για τον επανυπολογισμό των εκατομμυρίων κύριων συντάξεων που χορηγούνται από όλα τα Ταμεία κύριας ασφάλισης προβλέπει ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, καθώς μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2016 πρέπει να έχει επανυπολογιστεί το 10%, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017 το 40%, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 το 70% και μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2017 το 100%.

Οπως ορίζεται και στην υπουργική απόφαση, στις περιπτώσεις που η καταβαλλόμενη σήμερα σύνταξη (παλαιά) είναι μεγαλύτερη από τη νέα σύνταξη που προκύπτει από τον επανυπολογισμό, «το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων» (αυξήσεις από 1/1/2017 με βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από μεταβολή ΑΕΠ και 50% από μεταβολή Δείκτη Τιμών Καταναλωτή).

Δηλαδή, η προσωπική διαφορά θα απομειώνεται όσο αυξάνονται οι νέες συντάξεις.

Ο Nόμος 4387
Στον Nόμο 4387 ορίζεται πως οι καταβαλλόμενες συντάξεις δίνονται μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2018 στο ύψος που είχαν στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Από 1ης Ιανουαρίου 2019 αρχίζει η εφαρμογή της προσωπικής διαφοράς.

Εάν, αντίθετα, προκύπτει αύξηση, δηλαδή το σημερινό καταβαλλόμενο (παλαιά σύνταξη) είναι μικρότερο από τη νέα σύνταξη, τότε η διαφορά δίνεται σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.

Ολες οι κύριες συντάξεις ανακαθορίζονται με βάση το νέο σύστημα της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης. Για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης λαμβάνεται υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου βγήκε η σημερινή (παλαιά) σύνταξη με αναπροσαρμοσμένες τιμές.

Αντίστοιχα θα γίνει εφαρμογή και των ασφαλιστικών κατηγοριών για τα Ταμεία που δεν είχαν συντάξιμες αποδοχές, αλλά ασφαλιστικές κατηγορίες, π.χ. ΟΑΕΕ, Ταμείο Νομικών κ.λπ.

Η απόφαση προβλέπει και ειδική διαδικασία επιβεβαίωσης των στοιχείων που απαιτούνται για τον επανυπολογισμό της σύνταξης, έτσι ώστε να μην προκύπτει απόκλιση μεταξύ της απονεμηθείσας και της επανυπολογισθείσας σύνταξης πάνω από 5%.

Ο μηχανισμός του επανυπολογισμού εφαρμόζεται σε όλες τις συντάξεις που ήδη πληρώνονται και σε όλες τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί πριν από τις 12 Μαΐου 2016 και εκρεμμούν.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΤΠΥ
«Ψαλίδι» 35%-40% σε 280.000 συνταξιούχους του Δημοσίου

Ανοίγει ο δρόμος για την αναδρομική περικοπή 35%-40% των μερισμάτων που εισπράττουν 280.000 συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι. Η επίμαχη εγκύκλιος υπεγράφη και ορίζει ότι όλα τα μερίσματα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) αναπροσαρμόζονται με βάση τον νέο τρόπο υπολογισμού από 1ης Ιανουαρίου 2016.

Δεδομένου ότι έχουν πληρωθεί ήδη τρία μερίσματα για φέτος -Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου- η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι τα υπερβάλλοντα ποσά, δηλαδή η διαφορά από την αναδρομική προσαρμογή, θα παρακρατηθεί σε δύο ισόποσες δόσεις, στα τέλη Σεπτεμβρίου και τέλη Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι στα τέλη Ιουνίου, όταν θα καταβληθεί το νέο «κουρεμένο» τριμηνιαίο μέρισμα για Απρίλιο – Ιούνιο, δεν θα υπάρχουν πρόσθετες κρατήσεις για αναδρομικά. Αυτές θα ενσωματωθούν στις δύο επόμενες πληρωμές του 2016.

Καταργείται από 12 Μαΐου 2016 το κατώτατο όριο μερίσματος που ήταν στα 92 ευρώ για όλους (με τις μνημονιακές περικοπές είχε φτάσει στα 76) με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλέον «κόφτης» προς τα κάτω στο χορηγούμενο μέρισμα.

Από 1ης Ιουνίου καταργείται το μέρισμα λόγω θανάτου στους χήρους και στις χήρες που δεν πληρούν τα νέα όρια ηλικίας, στις άγαμες θυγατέρες που είναι ενήλικες και δεν σπουδάζουν ή δεν είναι ανάπηρες κατά ποσοστό 67% και άνω, στους γονείς άγαμων μετόχων και στα ορφανά από πατέρα αδέλφια.

Αναλυτικά, η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι με τον νόμο 4387 εισάγεται νέος τρόπος υπολογισμού για όλους, που οδηγεί σε μια «κουρεμένη» και πιο αναλογική των εισφορών παροχή με σκοπό «την εξασφάλιση της αντιστοιχίας του χορηγούμενου μερίσματος με τις καταθέσεις». Για την εφαρμογή του νέου τύπου λαμβάνονται υπόψη ο βασικός μισθός και το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, καθώς και οι επιπλέον του βασικού μισθού λοιπές αποδοχές (επιδόματα, αποζημιώσεις κ.λπ.) βάσει των οποίων κανονίστηκε η σύνταξη κύριας ασφάλισης του μετόχου και με την προϋπόθεση ότι υπήρξαν σε αυτές κρατήσεις υπέρ του ΜΤΠΥ.

Υπομερίσματα
Το νέο μέρισμα είναι το άθροισμα υπομερισμάτων: Το βασικό τμήμα προκύπτει από τον βασικό μισθό επί τον ακριβή χρόνο ασφάλισης επί τον νέο συντελεστή αναπλήρωσης 0,215%. Σε αυτό προστίθενται με τον ίδιο τύπο υπομερίσματα για το επίδομα χρόνου υπηρεσίας και άλλες αποδοχές επί των οποίων έγιναν κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ. Με τον νόμο παύει να ισχύει το υπερεξάμηνο, καθώς καταργείται η διάταξη σύμφωνα με την οποία χρόνος υπηρεσίας ενός εξαμήνου και μίας ημέρας λογίζονταν πλήρες έτος.

Οι μειώσεις 35%-40% προκύπτουν λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού και του συντελεστή αναπλήρωσης που για φέτος ορίζεται σε 0,215%. Σύμφωνα με τον νόμο, ο συντελεστής θα αναπροσαρμόζεται κάθε πρώτο δεκαπενθήμερο του χρόνου με απόφαση του Προέδρου ΔΣ ώστε να ισοσκελίζεται ο προϋπολογισμός και να μη δημιουργούνται ελλείμματα. Οπως αναφέρει και η εγκύκλιος, «τα μερίσματα χρηματοδοτούνται πλέον αποκλειστικά από τις καταθέσεις των μετόχων και από τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου».

Με βάση τον νέο τύπο αναπροσαρμόζονται όλα τα μερίσματα – ήδη χορηγούμενα και νέα, όπως και όσα έχουν εκδοθεί με βάση τις διατάξεις περί κατώτατου μερίσματος. Η «προσωπική διαφορά» που είχε δοθεί με τον νόμο 3336/2005 δεν διατηρείται και πλέον όλοι θα παίρνουν μέρισμα με τον ίδιο τρόπο, ενώ καταργούνται και οι μνημονιακές μειώσεις του 2011 και 2012.

Στο ΜΤΠΥ μέχρι πρότινος υπήρχαν τρεις διαφορετικές ταχύτητες μερισματούχων. Μεγάλοι χαμένοι είναι οι παλαιοί συνταξιούχοι, ειδικότερα όσοι είχαν αποχωρήσει πριν από τις 19 Απριλίου 2005, επειδή είχαν λάβει τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Λιγότερα χάνουν όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από 20 Απριλίου 2005 μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2011 και ακόμη λιγότερα οι μετά το 2011. Επίσης, ξεκαθαρίζεται ότι όσοι μέτοχοι δεν έχουν συμπληρώσει από τις 12 Μαΐου 2016 και μετά το ελάχιστο όριο συμμετοχής στο ΜΤΠΥ, μπορούν να τύχουν εφάπαξ επιστροφής των ατομικών καταθέσεών τους.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ Πηγή:ΕΘΝΟΣ…

 

Σχετικά Άρθρα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει μία καλύτερη εμπειρία.