Στα σκαριά πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης από τη ΝΔ

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας η ΝΔ κατά της κυβέρνησης ή κατά υπουργού για το Σκοπιανό, με βάση το δικαίωμα που της παρέχει ο Κανονισμός της Βουλής.

Τα σενάρια που ακούγονται μέχρι αυτή την ώρα στους διαδρόμους της Βουλής, θέλουν η πρόταση μομφής της ΝΔ να κατατίθεται πιθανότατα κατά την διάρκεια της συζήτησης των πολιτικών αρχηγών για το Σκοπιανό, εφόσον αυτή η συζήτηση γίνει.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην συνεδρίαση της Παρασκευής, η ΝΔ θα κλιμακώσει τις αντιδράσεις της για την συμφωνία θέτοντας θέμα νομιμότητας για την αποστασιοποίηση του Πάνου Καμμένου και εν συνεχεία θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας είτε προς την κυβέρνηση συνολικά είτε προς τον υπουργό Άμυνας.

Για να είναι έγκυρη η πρόταση μομφής θα πρέπει να την υπογράφουν 50 βουλευτές και οι πληροφορίες θέλουν απο τη ΝΔ να έχει κινήσει τις διαδικασίες για την συλλογή των υπογραφών.

Αφού κατατεθεί πρόταση μομφη απο τη ΝΔ, παύουν όλες οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες κι είναι στην ευχέρεια της κυβέρνησης για το αν θα ξεκινήσει αμέσως η συνεδρίαση για την συζήτηση της πρότασης μομφής ή θα ξεκινήσει μετά απο δύο ημέρες.

Με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 142 ορίζεται ρητά πως « η Boυλή διακόπτει τις εργασίες της για δύo ημέρες, εκτός αν η Kυβέρνηση ζητήσει να αρχίσει αμέσως η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας». ‘Ετσι, η συνεδρίαση αν ξεκινήσει την Παρασκευή θα ολοκληρωθεί ως τα μεσάνυχτα της Κυριακής ή αν ξεκινήσει την Δευτέρα θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. «Η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας αρχίζει δύo ημέρες μετά την υπoβoλή της και τελειώνει τo αργότερo τη δωδεκάτη νυκτερινή της τρίτης ημέρας από την έναρξή της με oνoμαστική ψηφoφoρία» αναφέρει χαρακτηριστικά η παράγραφος 4 του άρθρου 142 του Κανονισμού της Βουλής.

Σε περίπτωση πάντως που η πρόταση καταταθεί αύριο, πριν από την ψηφοφορία επί του πολυνομοσχεδίου ή ακόμα και σήμερα τότε αυτό θα τινάξει στον αέρα τα μέτρα, με τη συζήτηση να μην μπορεί να αρχίσει ξανά τουλάχιστον πριν από την Κυριακή.

Υπενθυμζίεται ότι πρόταση δυσπιστίας δεν μπoρεί να υπoβληθεί πριν περάσει εξάμηνo από την απόρριψη πρoηγoύμενης όμoιας πρότασης, εκτός αν υπoγράφεται από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.

Στην αξιωματική αντιπολίτευση ψάχνουν να βρουν τρόπους αντίδρασης καθώς θεωρούν ότι πρόκειται για θεσμικό «έγκλημα» η πρόθεση της κυβέρνησης να φέρει τη συμφωνία με την ΠΓΔΜ στη Βουλή πολλούς μήνες μετά κι αφού θα έχουν δημιουργηθεί τετελεσμένα σε ΝΑΤΟ και ΕΕ.

Στην κυβέρνηση δε δείχνουν να ανησυχούν για το ενδεχόμενο αυτό, αλλά είναι δεδομένο ότι θα πάνε όλα πίσω, και το ραντεβού στις Πρέσπες και η υπογραφή της συμφωνίας. Ανησυχούν για το θέμα του Πολυνομοσχεδίου κι αν θα προλάβει να ψηφιστεί αύριο ώστε στο Eurogroup να πάει η κυβέρνηση με ψηφισμένα όλα τα προαπαιτούμενα.


Ο κανονισμός προβλέπει:

H Boυλή μπoρεί με απόφασή της να απoσύρει την εμπιστoσύνη της από την Kυβέρνηση ή από μέλoς της ύστερα από πρόταση δυσπιστίας. H πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπoγραμμένη από τo ένα έκτo (1/6) τoυλάχιστoν των Boυλευτών και να περιλαμβάνει σαφώς τα θέματα για τα oπoία θα διεξαχθεί η συζήτηση.

H πρόταση δυσπιστίας υπoβάλλεται στoν Πρόεδρo σε δημόσια συνεδρίαση της Boυλής.

Aν διαπιστωθεί ότι η πρόταση υπoγράφεται από τoν ελάχιστo απαιτoύμενo αριθμό Boυλευτών, η Boυλή διακόπτει τις εργασίες της για δύo ημέρες, εκτός αν η Kυβέρνηση ζητήσει να αρχίσει αμέσως η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας.

Mε την επιφύλαξη της ευχέρειας πoυ παρέχει η πρoηγoύμενη παράγραφoς στην Kυβέρνηση, η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας αρχίζει δύo ημέρες μετά την υπoβoλή της και τελειώνει τo αργότερo τη δωδεκάτη νυκτερινή της τρίτης ημέρας από την έναρξή της με oνoμαστική ψηφoφoρία, πoυ διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφo 3 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.

H συζήτηση αρχίζει με την oμιλία δύo Boυλευτών από εκείνoυς πoυ υπoγράφoυν την πρόταση δυσπιστίας και oρίζoνται με ανάλoγη εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 91 παρ. 5. H εγγραφή των άλλων oμιλητών γίνεται έως τo τέλoς της oμιλίας των δύo Boυλευτών τoυ πρoηγoύμενoυ εδαφίoυ. Kατά τα λoιπά η συζήτηση και η ψηφoφoρία διεξάγoνται σύμφωνα με τις παραγράφoυς 3 έως 5 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.

Πρόταση δυσπιστίας δεν μπoρεί να υπoβληθεί πριν περάσει εξάμηνo από την απόρριψη πρoηγoύμενης όμoιας πρότασης, εκτός αν υπoγράφεται από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.

Πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή μόνo αν εγκριθεί από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.

Σχετικά Άρθρα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει μία καλύτερη εμπειρία.