Εκτός λειτουργίας δύο κρίσιμα κυκλώματα υπερυψηλής τάσης – Κίνδυνος μπλακ-άουτ

ÅÊÑÇÎÇ ÓÅ ÌÅÔÁÓ×ÇÌÁÔÉÓÔÇ ÓÔÏ ÊÅÍÔÑÏ ÕÐÅÑÇØÇËÇÓ ÔÁÓÇÓ ÔÏÕ ÁÄÌÇÅ ÓÔÏÍ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏ (eurokinissi/ÌÉ×ÁËÇÓ ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇÓ)
¸êñçîç óå ìåôáó÷çìáôéóôÞ óôï ÊÝíôñï ÕðåñõøçëÞò ÔÜóçò Êïõìïõíäïýñïõ ôïõ ÁÄÌÇÅ, óôïí Áóðñüðõñãï, ÄåõôÝñá 8 Öåâñïõáñßïõ 2021. (EUROKINISSI/ÌÉ×ÁËÇÓ ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇÓ)
Facebook
Twitter
LinkedIn

ι η πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή βόρεια του Κρυονερίου έχει θέσει εκτός λειτουργίας δύο κρίσιμα κυκλώματα που τροφοδοτούν το ΚΥΤ Αγίου Στέφανου, μια απο τις σημαντικότερες υποδομές Υπερυψηλής Τάσης στην Αττική. Η σοβαρότητα της επίπτωσης στο Σύστημα εξαρτάται άμεσα από την κατεύθυνση που θα λάβει η πυρκαγιά το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ο ΑΔΜΗΕ έχει εκπονήσει σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ προληπτικό σχέδιο άμυνας του Συστήματος Μεταφοράς το οποίο περιλαμβάνει στοχευμένες κυλιόμενες περικοπές καταναλωτών για τις οποίες θα εκδοθεί έγκαιρη ανακοίνωση από τον ΔΕΔΔΗΕ. Τα έκτακτα μέτρα θα ληφθούν προληπτικά και μόνο στην περίπτωση που κριθεί απολύτως απαραίτητο για την προστασία της λειτουργίας και των υποδομών του Συστήματος και την όσο το δυνατόν  ομαλότερη ηλεκτροδότηση των καταναλωτών.

Σχετικά Άρθρα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει μία καλύτερη εμπειρία.