Ευρωπαϊκή μόδα το κυπριακό «κούρεμα»

alt
Facebook
Twitter
LinkedIn

Τα «σπασμένα» των προβληματικών τραπεζών καλούνται να πληρώσουν οι καταθέτες, οι οποίοι μετατρέπονται σε επενδυτές σύμφωνα με την απόφαση του Ecofin σχετικά με τη διαδικασία εκκαθάρισης και εξυγίανσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Β. Σόιμπλε με τον Γάλλο ομόλογό του Π. Μοσκοβισί

Μάλιστα, η απόφαση των 27 υπουργών Οικονομικών της ΕΕ ανοίγει «παράθυρο» να πληγούν, σε ακραίες περιπτώσεις, και οι καταθέσεις κάτω των 100.000 ευρώ. Βέβαια, προϋπόθεση για να εφαρμοστεί αυτή η έσχατη λύση είναι να υπάρξει εκτεταμένη παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και η κατάσταση να τεθεί εκτός ελέγχου, δηλαδή να εξαντληθούν όλες οι εναλλακτικές προσπάθειες συμπεριλαμβανομένων και των δυνατοτήτων του κράτους.

Η συμφωνία

Στη μαραθώνια συνεδρίασή του στις Βρυξέλλες, το Συμβούλιο Ecofin συμφώνησε στον καταμερισμό των βαρών μεταξύ μετόχων, πιστωτών, ομολογιούχων και μεγάλων καταθετών ενός προβληματικού τραπεζικού ιδρύματος.

Εκτός από τις καταθέσεις έως 100.000 ευρώ, που θα πληγούν σε εξαιρετικά δυσμενείς περιπτώσεις, απαλλάσσονται ακόμη οι ασφαλισμένες υποχρεώσεις συμπεριλαμβανομένων των καλυμμένων ομολόγων, οι υποχρεώσεις προς εργαζομένους (μισθοί και εισφορές) και οι απαιτήσεις που σχετίζονται με προϊόντα και υπηρεσίες κρίσιμης σημασίας για τη λειτουργία της τράπεζας.

Επίσης, εξαιρούνται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε συστήματα πληρωμών που λήγουν σε λιγότερο από επτά ημέρες και οι διατραπεζικές υποχρεώσεις με ημερομηνία λήξης κάτω των επτά ημερών. Παράλληλα, στη συμβιβαστική λύση που δόθηκε τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα ευελιξίας για τον τρόπο επιμερισμού των βαρών.

Αναλυτικότερα, τα κράτη θα μπορούν να επιλέγουν μεταξύ δύο επιλογών. Η πρώτη επιλογή αφορά το λεγόμενο «κυπριακό μοντέλο», που αποφασίστηκε για την Τράπεζα Κύπρου και τώρα επεκτείνεται σε επίπεδο ΕΕ.

Προβλέπεται ότι το βάρος της εξυγίανσης μίας τράπεζας θα το επωμίζονται κατά σειρά προτεραιότητας μέτοχοι, ανασφάλιστοι πιστωτές και ομολογιούχοι και μεγάλοι καταθέτες άνω των 100.000 ευρώ.

Η εξυγίανση της τράπεζας θα επιτυγχάνεται κατά κανόνα με ίδια μέσα και σπάνια θα απαιτείται παρέμβαση του εθνικού ταμείου εκκαθαρίσεων, απευθείας ανακεφαλαιοποίηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) με συμμετοχή του κράτους-μέλους και κατ’ επέκταση των φορολογουμένων.

Η δεύτερη επιλογή για τις χώρες προβλέπει ότι θα καλούνται να συνεισφέρουν στη διάσωση της προβληματικής τράπεζας οι μέτοχοι και οι πιστωτές σε ποσοστό όχι χαμηλότερο του 8% των συνολικών υποχρεώσεων.

Η προϋπόθεση

Μόλις εκπληρώνεται αυτή η προϋπόθεση θα συνεισφέρουν από την πλευρά τους σε δάνεια μέχρι το 5% των συνολικών υποχρεώσεων της τράπεζας, το εθνικό ταμείο εκκαθαρίσεων τραπεζών, ο ΕΜΣ και το κράτος-μέλος.

Με αυτόν τον τρόπο θα απαλλάσσονται από το «κούρεμα» οι μεγάλες καταθέτες και οι επιχειρήσεις, κυρίως οι ΜΜΕ.

Την επόμενη εβδομάδα, η Κομισιόν πρόκειται να προσδιορίσει σε πρόταση οδηγίας τον φορέα που θα αποφασίζει για την εκκαθάριση ή την αναδιάρθρωση προβληματικών τραπεζών. Θα δημιουργηθούν μηχανισμοί για την αντιμετώπιση τραπεζικών κρίσεων, οι οποίοι θα επικεντρώνονται στην πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση και την εκκαθάριση.

Ολες οι τράπεζες θα υποχρεωθούν να εκπονήσουν σχέδια ανάκαμψης, τα οποία θα επικαιροποιούνται σε ετήσια βάση και θα περιλαμβάνουν μέτρα σε περίπτωση επιδείνωσης της θέσης τους.

Συγχρόνως, οι Αρχές που θα είναι αρμόδιες για την εκκαθάριση των τραπεζών θα πρέπει να προετοιμάσουν σχέδια εκκαθάρισης για κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Η εξυγίανση θα πραγματοποιείται εάν τα προληπτικά μέτρα και τα μέτρα έγκαιρης παρέμβασης δεν καταφέρουν να επανορθώσουν την κατάσταση και αυτή επιδεινώνεται μέχρι το σημείο της πτώχευσης ή της πιθανής πτώχευσης της τράπεζας.

Το δημόσιο συμφέρον

Εάν η Αρχή θεωρεί ότι κανένα εναλλακτικό μέτρο δεν μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή της πτώχευσης της τράπεζας και ότι διακυβεύεται το δημόσιο συμφέρον, τότε θα πρέπει να αναλάβει τον έλεγχο του ιδρύματος και αποφασιστική δράση για την εξυγίανσή του.

Στο οπλοστάσιο των μέτρων εξυγίανσης περιλαμβάνονται η πώληση μέρους ή του συνόλου τής υπό πτώχευση τράπεζας σε άλλη τράπεζα, ο προσδιορισμός των υγιών περιουσιακών στοιχείων ή των βασικών λειτουργιών της τράπεζας και ο διαχωρισμός τους σε μία νέα τράπεζα (μεταβατική τράπεζα), που θα πωληθεί σε άλλη οικονομική οντότητα.

Προβλέπεται ότι η παλαιά τράπεζα με τα επισφαλή περιουσιακά στοιχεία ή τις μη βασικές λειτουργίες θα εκκαθαρίζεται με την κανονική πτωχευτική διαδικασία.

Επίσης, θα γίνεται διαχωρισμός των περιουσιακών στοιχείων, όπου τα επισφαλή περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας θα μεταβιβάζονται σε έναν φορέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να γίνεται πλήρης εκκαθάριση του ισολογισμού της τράπεζας.

Στη λύση της διάσωσης με ίδια μέσα, η τράπεζα θα προβαίνει σε ανακεφαλαιοποίηση με διαγραφή ή αποδυνάμωση των μετόχων, ενώ οι απαιτήσεις των πιστωτών θα μειώνονται ή μετατρέπονται σε μετοχές.

Με τον τρόπο αυτόν, ένα ίδρυμα για το οποίο δεν έχει βρεθεί ιδιώτης αγοραστής, ή το οποίο θα είναι περίπλοκο να διαχωριστεί, θα μπορούσε να συνεχίσει να παρέχει βασικές υπηρεσίες, χωρίς να υπάρχει ανάγκη διάσωσης με δημόσιο χρήμα, και οι Αρχές θα έχουν χρόνο για την αναδιοργάνωσή του ή τη μείωση τμημάτων των δραστηριοτήτων του με μεθοδευμένο τρόπο.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΕΜΙΡΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Απόλυτα διασφαλισμένο το σύνολο των καταθέσεων

Απόλυτα διασφαλισμένες, στο σύνολό τους, είναι οι καταθέσεις στην Ελλάδα υπογραμμίζει το υπουργείο Οικονομικών.

Σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες, το υπουργείο υποστηρίζει πως «η περί του αντιθέτου φημολογία που αναπτύχθηκε είναι απολύτως ανακριβής».

Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, οι καταθέσεις των Ελλήνων, αλλά και των άλλων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενωσης στα πιστωτικά ιδρύματα, με βάση τη χθεσινή απόφαση του Ecofin, είναι απολύτως εγγυημένες, τουλάχιστον μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ ανά άτομο και ανά τράπεζα.

«Επιπλέον, στην Ελλάδα, όπου για τις τράπεζες έχει ήδη διατεθεί ποσό 50 δισ. ευρώ για τη θωράκισή τους, οι καταθέσεις είναι απολύτως διασφαλισμένες στο σύνολό τους», προστίθεται.

Σχετικά Άρθρα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει μία καλύτερη εμπειρία.