Αλέξανδρος Παπαναστασίου – Πατέρας της Δημοκρατίας

Γιάννης Αποστολόπουλος
Facebook
Twitter
LinkedIn

του Γιάννη Αποστολόπουλου

Μνημόσυνο για τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου τελέστηκε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, με τη συμπλήρωση 72 χρόνων από το θάνατο του πρώην πρωθυπουργού.

 

Η εκδήλωση,που όπως κάθε χρόνο οργανώνεται από τον Σύλλογο Λεβιδιωτών Αττικής <<Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ>>, έγινε στο Α΄ Κοιμητήριο της Αθήνας, όπου και ο τάφος του πατέρα της Δημοκρατίας.

Παραβρέθηκαν ο υφυπουργός παιδείας και βουλευτής Αρκαδίας Ανδρέας Λυκουρέντζος,ο βουλευτής Αρκαδίας και πρώην υπουργός Δημήτρης Ρέππας, ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Β΄Αθηνών Κώστας Γείτονας, οι πρώην βουλευτές Δημήτρης Κωστόπουλος και Παναγιώτης Κρητικός,ο δήμαρχος Λεβιδίου Θανάσης Καβουρίνος με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Χαράλαμπο Σταμάτη και τον δημοτικό σύμβουλο Βασίλη Ζη, η πρόεδρος του Συλλόγου Λεβιδιωτών Τρίπολης Μαρία Κουβαβά, και πολλοί φίλοι και συμπατριώτες του μεγάλου Αρκάδα πολιτικού.

Μιλώντας ο πρόεδρος του Συλλόγου Λεβιδιωτών Αττικής,Γιάννης Αποστολόπουλος, αναφέρθηκε στην πολιτική διαδρομή του Αλέξανδρου Παπαναστασίου και ιδιαίτερα στην ανακήρυξη της Δημοκρατίας στις 25 Μαρτίου 1924. Επίσης ο συμπατριώτης Γιάννης Γαλάνης απήγγειλε ποιημά του αφιερωμένο στον Αλέξανδρο Παπαναστασίου.

Παραθέτουμε στη συνέχεια την ομιλία του προέδρου του Συλλόγου Λεβιδιωτών Αττικής:

<<Βρισκόμαστε και πάλι στον ίδιο χώρο,μετά από ένα χρόνο, για να τιμήσουμε την μνήμη ενός ξεχωριστού πολιτικού άνδρα, που αφιέρωσε τη ζωή του στην προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα.       Του πρώην πρωθυπουργού,του πατέρα της Δημοκρατίας  Αλέξανδρου Παπαναστασίου.

΄Ηταν σαν αύριο 17 Νοεμβρίου 1936,πεντέμισυ το απόγευμα, που  ο  πρωτοπόρος ηγέτης, έφευγε αιφνίδια από τη ζωή. Άφηνε όμως τα μεγάλα οράματά του, που βρήκαν πραγμάτωση μετά από πολλά χρόνια.

Το ενδιαφέρον του για τον αγροτικό κόσμο και τον κόσμο των εργαζομέ-νων ήταν χαρακτηριστικό της πολιτικής του πορείας και Αποτυπώθηκε στον τίτλο του κόμματός του <<Αγροτικό και Εργατικό κόμμα>>.

Ο εκσυγχρονισμός της Ελλάδας,η ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας,η ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι προτάσεις του για διαβαλκανική συνεργασία , οι θέσεις του υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών, είναι επιγραμματικά σημεία της πολιτικής διαδρομής του.

Αυτό όμως που, πέρα από τα άλλα, έδινε ξεχωριστή διάσταση στον μεγάλο πολιτικό ήταν το ηθικό του ανάστημα, η πολιτική με βάση αρχές, χωρίς προσωπολατρίες, ατομικά ή μικροκομματικά συμφέροντα.

Ξεκάθαρος και σαφής στο λόγο του τονίζει:

Οι πολιτικοί άνδρες είναι εντολολοδόχοι του λαού αλλά και συγχρόνως οι  οδηγοί του λαού και ως οδηγοί του λαού έχουν την υποχρέωσιν να αγωνίζονται πρώτοι αυτοί δια τα δίκαια,δια τα συμφέροντα του λαού και να πίπτουν εν ανάγκη αγωνιζόμενοι υπέρ


– 2 –


αυτών των δικαίων και των συμφερόντων. Οι πολιτικοί άνδρες πρέπει να εκλαμβάνουν την λειτουργίαν των ως μίαν ιεροτελεστίαν…….

Τα κόμματα δεν αποτελούν σκοπούς, είναι μέσον, είναι όργανα εξυπηρετήσεως των γενικωτέρων συμφερόντων

Σε άλλο σημείο επίσης υπογραμμίζει:

Δεν ημπορεί να έλθει να πέσει από τον ουρανόν η σωτηρία του τόπου ως άλλο μάνα.

Με τους αγώνες του και πάλιν ο λαός θα ανοίξει τον δρόμον της σωτηρίας του,… θα δημιουργήσει το καλύτερον μέλλον. Δεν …αρκεί η αλλαγή των θεσμών εις ένα  τόπον, όπως επέλθη καλλιτέρευσις. Χρειάζεται και μία ηθική και μία πολιτική εξύψωσις του λαού. Αλλά  αυτή η ηθική πολιτική εξύψωσις του λαού δεν ημπορεί να γίνη παρά με το παράδειγμα, παρά με τους αγώνας τους πολιτικούς.

To κορυφαίο σημείο της πολιτικής παρουσίας του Αλέξανδρου Παπαναστασίου είναι,όπως όλοι γνωρίζουμε,η ανακήρυξη της Δημοκρατίας.

Αυτό που του προσέδωσε και τον ξεχωριστό τίτλο ως Πατέρα της Δημοκρατίας.

Η θέση του  εναντίον της Βασιλείας   είχε απόλυτα διατυπωθεί με τη δημοσίευση του «δημοκρατικού μανιφέστου» στις 12 Φεβρουαρίου 1922,

με την ιστορική φράση << Η Ελλάς δεν είναι βασιλικόν τιμάριον>>.

Οι πολιτικές εξελίξεις τον φέρνουν να αναλαμβάνει πρωθυπουργός στις 12 Μαρτίου 1924 . Και δύο εβδομάδες αργότερα,στις 25 Μαρτίου εισηγείται στην Δ΄ Συντακτική Συνέλευση το ψήφισμα <<περί εκπτώσεως της Δυναστείας και ανακηρύξεως της Δημοκρατίας >>.

Σε δηλώσεις του την προηγουμένη τονίζει:

<< Η   Η δημοκρατία είναι το φυσικόν και ευτυχές τέρμα ενός μακρού εσωτερικού αγώνος,τον οποίον κατέστησεν αναπόφευκτον η καταπάτησις των λαϊκών ελευθεριών, η αθέτησις των διεθνών μας υποχρεώσεων, η περιφρόνησις των εθνικών δικαίων. Κυρία πηγή των κακών τούτων, τα οποία απέληξαν εις την μεγάλην εθνικήν συμφοράν, υπήρξεν η αθέμιτος  εκμετάλλευσις του βασιλικού θεσμού, θεσμού απηρχαιομένου, εις τον οποίον επί πλέον εδόθη μεσαιωνικόν περιεχόμενον.

Με την Δημοκρατίαν αποδίδεται η Ελλάς εις τους ΄Ελληνας, ασφαλίζον-ται αι ελευθερίαι των, ικανοποιείται η τιμή του περιφρονηθέντος έθνους και επιβάλλεται εις όλους ως υπέρτατος νόμος η υποταγή ενός εκάστου εις την σωτηρίαν, εις το συμφέρον του συνόλου.>>.

Και την επομένη στην πανηγυρική συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης

υπογραμμίζει:

<<  ..Η σημερινή ημέρα είναι ιστορική. Πρέπει να λογιζόμεθα ευτυχείς ότι εις ημάς έλαχεν ο κλήρος να επαναφέρωμεν εις την Ελλάδα το πατροπαράδο-τον δημοκρατικόν πολίτευμα. Έχομεν την πεποίθησιν ότι με την Δημοκρα-τίαν θα οδηγηθεί εις νέαν ακμήν ο Ελληνικός λαός…>>

Είκοσι ημέρες αργότερα,με το δημοψήφισμα της 13ης Απριλίου επικυ-ρωνόταν και από το λαό η κατάργηση της Βασιλείας και η καθιέρωση της Δημοκρατίας.

Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου όμως δεν εφυσηχάζει, καθώς οι παλαιοκομματικές αντιλήψεις και διχαστικές πρακτικές θέτουν σε κίνδυνο το νεοπαγές πολίτευμα. Καταγγέλει και προειδοποιεί:– 3 –<<  Mετά την μεγάλην δημοκρατικήν νίκην της 13ης Απριλίου …ένα μέγα μέρος του πολιτικού κόσμου ελησμόνησε τάς υποχρεώσεις και την αποστολήν του. Παρείδε ότι η ουσία της τελευταίας  μεγάλης πολιτειακής μεταβολής δεν εξαντλείται με την

αντικατάστασιν  του ανωτάτου κληρονομικού άρχοντος δι αιρετού τοιούτου. Ότι αναγκαίον συμπλήρωμα αυτής είναι η εκλαϊκευσις του κράτους, η πραγματικωτέρα εξυπηρέτησις των γενικωτέ-ρων συμφερόντων η επιβάλλουσα την υποταγή του ατόμου εις αυτά, κατά συνέπειαν την αλλαγήν των πολιτικών μεθόδων επί σκοπώ και εξυψώσεως του πολιτικού ανταγωνισμού εις ανώτερον επίπεδον πολιτικών αρχών, και πολιτικής διαπαιδαγωγήσεως του λαού.  Τα ελησμόνησαν όλα αυτά,άφησαν να εκδηλωθή  ένας αχαλίνωτος ατομισμός και εξηκολούθησαν τας παλαιάς πολιτικάς μεθόδους την παλαιάν τακτικήν…

Εκείνοι οι πολιτευόμενοι και εκείναι αι πολιτικαί ομάδες αι οποίαι είτε την τελευταίαν στιγμήν εσύρθησαν ή και εξ αρχής ετάχθησαν …εις τον υπέρ της Δημοκρατίας αγώνα, δεν είδαν εις την δημοκρατικήν ιδέαν παρά την ικανοποίησιν της προσωπικής των αντιθέσεως προς την αντίπαλον πολιτικήν παράταξιν, ουδέποτε δε ενεβάθυναν εις την υψηλοτέραν έννοιαν της Δημοκρατίας…..

Μετά την καθιέρωσιν του Δημοκρατικού Πολιτεύματος το μεγαλύτερον αγαθόν το οποίον από την πρώτην Δημοκρατικήν Κυβέρνησιν εξησφαλίσθη υπέρ του λαού ήτο η κατεύνασις των πολιτικών παθών. Και αυτή η μεγάλη δημοκρατική νίκη της 13ης Απριλίου εκερδήθη τόσον πανηγυρικώς με την σημαίαν της εξασφαλίσεως πραγματικής ισοπολιτείας και εσωτερι-κής συνδιαλλαγής. Με μίαν φωνήν ο λαός από την μίαν άκρην  έως την άλλην της Ελλάδος ηθέλησε Δημοκρατίαν εξασφαλίζουσα την ησυχίαν του στηριζομένην εις την συμφιλίωσιν… >>.

Μετά από πολλές περιπέτειες και τραγικές περιόδους,η Δημοκρατία  καθιερώθηκε και πάλι ύστερα από πενήντα χρόνια, ως το οριστικό και αναμφισβήτητο πολίτευμα της Ελλάδας. Δικαιώνοντας απόλυτα τον μεγάλο οραματιστή ηγέτη.

Οι θέσεις του Αλέξανδρου Παπαναστασίου  μέσα από τον αυθεντικό λόγο του, που σήμερα αναζητήσαμε, είναι το στίγμα της πολιτικής του σοφίας, της πρωτοποριακής του σκέψης, και του ηθικού του αναστήματος.

Με τη σύντομη αυτή αναφορά ο Σύλλογος Λεβιδιωτών Αττικής που φέρει και το όνομα του Αλέξανδρου Παπαναστασίου,αποτίει σήμερα, με όλους τους παρευρισκόμενους, τον οφειλόμενο φόρο τιμής στο μεγάλο τέκνο του Λεβιδίου και ευρύτερα της Αρκαδίας.>>.

—————-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Λεβιδιωτών Αττικής <<Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ>> ,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού, καλεί σε τακτική εκλογοαπολογιστική συνέλευση τα μέλη του στις 15 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου (Τοσίτσα 10-Αθήνα),με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Aπολογισμός πεπραγμένων.

2 Προγραμματισμός 2009

3. Οικονομικός Απολογισμός

4. Προϋπολογισμός 2009

5. Ενημέρωση για την αποκριάτικη εκδήλωση της 15/2/2009

– 4 –


6. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Επίσης θα γίνει η κοπή της πίττας για τον καινούργιο χρόνο.

Σημειώνεται πως όσοι συμπατριώτες επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα όργανα του σωματείου θα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση μέχρι και την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2009. Την ημέρα εκείνη τα γραφεία του Συλλόγου θα είναι ανοικτά από 18.00 έως 20.00.Μπορούν επίσης να το δηλώσουν τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 210-3837614, ή 6944772520,ή σε οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις τρισήμιση το απόγευμα.

Στην απίθανη περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στις 18/1/2009 τότε η Γενική

Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 25/2/2009 την ίδια ώρα.-

Aθήνα 2 Δεκεμβρίου 2008


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Γιάννης Παν.Αποστολόπουλος        Κώστας  Ναπ.ΑναγνωστόπουλοςΕΥΧΕΣ

Ο Σύλλογος Λεβιδιωτών Αττικής <<Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑ-ΣΙΟΥ>> εύχεται  καλά Xριστούγεννα και ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος 2009. Με ειρήνη,υγεία και κάθε καλό για όλους τους συμπατριώτες και φίλους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.-Η ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΒΙΔΙΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μεγάλη αποκρηάτικη  εκδήλωση – συνεστίαση διοργανώνει και φέτος

Ο Σύλλογος Λεβιδιωτών Αττικής <<Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑ-ΣΙΟΥ>>, που,όπως και πέρυσι,έχει θέμα <<ΤΡΙΩΔΙΟ – ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ>>.

Η πολιτιστική αυτή εκδήλωση θα γίνει και πάλι στο κέντρο <<Ο Μπά-μπης>> στην Κηφισιά, στις 15 Φεβρουαρίου 2009,Κυριακή μεσημέρι.

Στο ίδιο χρώμα του περυσινού ξεφαντώματος, που εντυπωσίασε  όλους τους παρευρισκόμενους,αλλά και έδωσε την ευκαιρία να προβληθεί το Λε-

βίδι στην Ελλάδα και το εξωτερικό από τα μέσα ενημέρωσης.

Και φέτος θα συμμετέχουν ο χορευτικός όμιλος του πανεπιστημίου Α-

θηνών και ο χορευτικός όμιλος <<ΑΡΚΑΔΙΑΝΗ>> από το Λεβίδι.

Επίσης  θα παρουσιασθεί ολόκληρο το  πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του κέντρου, με  γνωστούς τραγουδιστές.


– 5 –


Παληάτσοι και ξυλοπόδαροι θα διασκεδάζουν τους μικρούς φίλους.

Η τιμή της πρόσκησης είναι 30 ευρώ και περιλαμβάνει,πέρα από το

ψυχαγωγικό πρόγραμμα, πλήρες μενού και απεριόριστη κατανάλωση κρα-

σιών, μπύρας και αναψυκτικών.

Επειδή το ενδιαφέρον για την εκδήλωση, μετά και την περυσινή επιτυχία, είναι ιδιαίτερα μεγάλο,θα πρέπει όλοι να προμηθευτούν έγκαιρα τις προσκλήσεις τους. Διαφορετικά,δυστυχώς,  δεν θα είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν.

Σχετικά Άρθρα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει μία καλύτερη εμπειρία.