Ο Πειραιεύς του 1966 όπως τον κατέγραψε ο Θ. Βλάσσης

Πειραιεύς 1966 Βλάσση 23
Facebook
Twitter
LinkedIn

Πειραιεύς 1966 Βλάσση 5Η εδρεύουσα εν Πειραιεί Σχολή Ναυτικών Δοκίμων εις το ειδικώς ανεγερθέν εις Πειραϊκήν κτίριον εκ προσφοράς Π. Βασσάνη (L’ ecole Navale Militaire)

 

Πειραιεύς 1966 Βλάσση 9Μέρος της παραλιακής οδού από Π. Τελωνείου

 

Πειραιεύς 1966 Βλάσση 27

Τερψιθέα. Βραχώδης περιοχή διαμορφωθείσα εις πλατείαν το 1853. Κατασκευή μαρμάρινης κλίμακος 1878. 

Δημιουργία κάτω κήπων 1891. Θεμελίωσης Ηρώου 1938.

 

Πειραιεύς 1966 Βλάσση

Το έντυπο ❝Πειραιεύς 1966❞ υπήρξε μια εικονογραφημένη έκδοση πειραϊκής προβολής που επιμελήθηκε ο Θ. Βλάσσης. Η εκτύπωσις έγινε στην Τυποτεχνική Πειραιώς, Αγίου Κωνσταντίνου 11.

Πειραϊκαί Εκδόσεις Σπύρος Κουσουρής.

Πειραιεύς 1966 Βλάσση 41

 

Το έντυπο ❝Πειραιεύς 1966❞ υπήρξε μια εικονογραφημένη έκδοση πειραϊκής προβολής που επιμελήθηκε ο Θ. Βλάσσης. Η εκτύπωσις έγινε στην Τυποτεχνική Πειραιώς, Αγίου Κωνσταντίνου 11.

Πειραϊκαί Εκδόσεις Σπύρος Κουσουρής.

Η μακέττα του, επί Δημαρχίας Γεωργίου Κυριακάκου, δημοπρατηθέντος υπό ανέγερσιν παρά την πλατείαν Κοραή Δημοτ. Μεγάρου (Πνευματικού Κέντρου), εις το οποίον θα στεγασθούν άπασαι αι υπηρεσίαι του Δήμου, με ειδικάς αιθούσας βιβλιοθήκης, ιστορικού αρχείου, πινακοθήκης, Διαλέξεων, Εκθέσεων κλπ. 

Το όλον έργον προβλέπεται να περατωθή εντός του έτους 1967. Η εκτέλεσις του έργου απεφασίσθη κατά την συνεδρίασιν της 10/10/65 ομοφώνως υπό του Δημοτικού Συμβουλίου… 

Η εδρεύουσα εν Πειραιεί Σχολή Ναυτικών Δοκίμων εις το ειδικώς ανεγερθέν εις Πειραϊκήν κτίριον εκ προσφοράς Π. Βασσάνη (L’ ecole Navale Militaire) 

Το κατόπιν δωρεάς της Ελένης Ζαννή Ορφανοτροφείον Αρρένων ανεγερθέν κατά τα έτη 1870 – 1874 και λειτουργούν έκτοτε υποδειγματικώς (L’ orphelinat de Zannis)

Μέρος της παραλιακής οδού από Π. Τελωνείου

(Une partie de l’ avenue au long du port) 

Ο θεμελιωθής το 1894 και αποπερατωθείς το 1898 Ναός της Ευαγγελιστρίας. Παραπλεύρως το Γηροκομείον

(L’ eglise de Notre Dame) 

Ο Ναός του Προφήτου Ηλιού, ο ανεγερθείς εις τον λόφον Καστέλλας παρά του ιδιώτου Περρωτού. Κατέστη ενοριακός το 1879.

(L’ eglite de Saint Elie) 

Το νησάκι του Κουμουνδούρου

(L’ ilot de Koumoundouros) 

Η Λεωφόρος Β. Κωνσταντίνου (L’ avenue du Roi Constantin) 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ανέγερσις 1884 – 1887. Αποπεράτωσις 1895. Επεσκευάσθη κατά τα έτη 1927, 1946, 1952, 1962. Εις το αυτό 

κτίριον στεγάζονται η Δημ. Βιβλιοθήκη και το Ιστορικόν Αρχείον

(La Theatre Municipal)

Το Ν. Νοσοκομείον το ανεγερθέν δαπάναις της Βασ. Όλγας

(L’ Hopital des Marins) 

Λεωφόρος Γεωργίου Α’ (L’ avenue du Roi Georges) 

Η Πλατεία Κοραή (La Place de Korai) 

Τερψιθέα. Βραχώδης περιοχή διαμορφωθείσα εις πλατείαν το 1853. Κατασκευή μαρμάρινης κλίμακος 1878. 

Δημιουργία κάτω κήπων 1891. Θεμελίωσης Ηρώου 1938.

(La place de Terpsithea) 

Ο Λόφος της Μουνυχίας. Πυκνοκατωκημένη περιοχή του Κεντρικού Πειραιώς

(La colline de Mounihias) 

Ο Λιμενοβραχίων Φρεαττύδος. Κατεσκευάσθη το 1961 – 1962. Μήκος 440 μ. και πλάτος 8 μ. 

(La rade de Phreatie)

Λιμήν Ζέας (Πασαλιμάνι). Η άλλοτε αμμώδης παραλία που διεκδικεί τα πρωτεία της περιπατητικής κινήσεως του Πειραιώς από το 1879.

(Le Port de Zeas, Pasalimani) 

Ο γραφικός κολπίσκος Μουνυχίας (Τουρκολίμανο) με τα θαυμάσια κέντρα του και τας εγκαταστάσεις των ναυταθλητικών σωματείων 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

– Ο περικαλλής Ναός της Αγίας Τριάδος, ο ανεγερθείς εις τον χώρον της καταστραφείσης κατά τον βομβαρδισμόν του Πειραιώς της 11.1.1964, παλαιάς εκκλησίας

– Σύστασις επιτροπής ανοικοδομήσεως, Ιούνιος 1951

– Απόφασης ανεγέρσεως του νέου Ναού, επί Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος (1955)

– Θεμελίωσις επί Αρχιεπισκόπου Δωροθέου (1956)

– Λειτουργία προσκαίρου ναϊδρίου 20.3.1959 – 1.4.1963

– Πρώτη λειτουργία ανοικοδομηθέντος Ναού 7.4.1963

– Επίσημα εγκαίνα 11.5.1964

Η παλαιά βομβαρδισθείσα εκκλησία είχεν θεμελιωθή εν έτει 1838 και αναινισθή κατά τα έτη 1898 και 1936.

– Τα μέλη της εκκλησιαστικής επιτροπής : Κ. Φαφούτης (ιερεύς), Νικ. Μαρούγκας, Σπ. Μπρούσκαρης, Κ. Μπουκουβάλας, Αρ. Παπαϊωάννου.

– Τα μέλη της Παμπεραϊκής Ενώσεως Αναστηλώσεως Αγίας Τριάδος : Μ. Πουρρής, Δ. Παρασκευάς, Δ. Χούπης, Σ. Ρεκούμης, Π. Παπαμαρινόπουλος, Ευθ. Πέτρου, Γ. Κρέστος, Ι. Μητρόπουλος, Εμμ. Δημητρόπουλος, Χρ. Ντούσιας.

Το επί των οδών Β. Σοφίας και Σωτήρος εδρεύον Υπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας (Le Ministere de la Marine Marchande) 

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς :

– Μέχρι του 1930, όργανον Διοίκησεως του Λιμένος Πειραιώς, η Λιμενική Επιτροπή υπό διαφόρους ονομασίας

– 1930. Ίδρυσις του Οργανισμού Λιμένος

– 1930 – 1940. Βάσεις οργανώσεως αυτού

– 1932. Ίδρυσις Ελευθέρας Ζώνης και συμπλήρωσις εγκαταστάσεων του Λιμένος

1940 – 1945. Ανακοπή προοδευτικής πορείας, λόγω πολεμικής περιόδου.

1945 – 1954. Σύντονοι προσπάθειαι δια την αποκατάστασιν των εκ του πολέμου ζημιών

1954 και εντεύθεν. Οργανισμός δραστηριότητος δια την επέκτασιν του θαλασσίου και χερσαίου χώρου, τον εκσυγχρονισμόν των εγκαταστάσεων και του τεχνικού εξοπλισμού, ώστε ο λιμήν σήμερον να ανταποκρίνεται πλήρως εις τα απαιτήσεις της ηυξημένης κινήσεώς του.

Διοίκησις Ο.Λ.Π. : Ευ. Γεωργουλόπουλος (Πρόεδρος), Δ. Πίππας (αντιπρόεδρος), Γ. Πετρόπουλος (γεν. διευθυντής) και μέλη Λ. Μενδρινός, Π. Ταμπούρλος, Α. Παπούλιας, Μ. Μαντζαρίδης, Σ. Αθανασούλιας, Χ. Θωμόπουλος, Κ. Λέφας, Λ. Κάβουρας, Χ. Τυπάλδος, Ι. Μπούκης, Α. Καφούρος.

Ο Πειραιεύς του 1966 όπως τον κατέγραψε ο Θ. Βλάσσης

Σχετικά Άρθρα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει μία καλύτερη εμπειρία.