Συνάντηση Αλέξη Τσίπρα με τον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας

ÏÌÉËÉÅÓ ÔÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ ÊÁÉ ÐÏËÉÔÉÊÙÍ ÁÑ×ÇÃÙÍ ÓÔÇÍ ÓÕÆÇÔÇÓÇ ÔÏÕ Í/Ó ÔÏÕ ÕÐ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÇ "ÄÇÌÏÓÉÅÓ ÕÐÁÉÈÑÉÅÓ ÓÕÍÁÈÑÏÉÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁËËÅÓ ÄÉÁÔÁÎÅÉÓ" (eurokinissi/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)
ÓõíÝ÷éóç ôçò óõæÞôçóçò êáé øÞöéóç ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç "Äçìüóéåò õðáßèñéåò óõíáèñïßóåéò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò", ôçí ÐÝìðôç 9 Éïõëßïõ 2020. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)
Facebook
Twitter
LinkedIn

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, Χάικο Μάας θα έχει την Τρίτη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας.
i
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στο γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή.

Νωρίτερα, με τον Γερμανό ΥΠΕΞ θα συναντηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εν λόγω συνάντηση θα γίνει το πρωί της Τρίτης 25/8 στις 11:30. Ενώ ο Χάικο Μάας θα συναντηθεί και με τον Ελληνα ΥΠΕΞ, Νίκο Δένδια στις 12:40 μ.μ. και θα ακολουθήσουν δηλώσεις περί την 13:15.

 

Σχετικά Άρθρα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει μία καλύτερη εμπειρία.