Συναγερμός για βόμβα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης

ÅÊÑÇÊÔÉÊÏÓ ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÓ ÅÎÙ ÁÐÏ ÔÇÍ ÊÁÔÏÉÊÉÁ ÔÏÕ ÁÍÔÉÅÉÓÁÃÃÅËÅÁ ÔÏÕ ÁÑÅÉÏÕ ÐÁÃÏÕ ÉÓÉÄÙÑÏÕ ÍÔÏÃÉÁÊÏÕ ÓÔÏÍ ÂÕÑÙÍÁ (eurokinissi/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)
Åðé÷åßñçóç ôçò áóôõíïìßáò ãéá ôçí åîïõäåôÝñùóç åêñçêôéêïý ìç÷áíéóìïý ðïõ âñÝèçêå,ìåôÜ áðï ôçëåöþíçìá áãíþóôïõ,Ýîù áðü ôçí êáôïéêßá ðïõ äéáìÝíåé ï áíôéåéóáããåëÝáò ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ, Éóßäùñïò ÍôïãéÜêïò, Ôñßôç 13 Íïåìâñßïõ 2018 (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)
Facebook
Twitter
LinkedIn

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 10.00 στο κέντρο της Άμεσης Δράσης στη Θεσσαλονίκη.

Άγνωστος τηλεφώνησε στο «100» και προειδοποίησε για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο Δικαστικό Μέγαρο της Πόλης.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η εκκένωση του κτιρίου, ενώ στο σημείο είναι ήδη κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Η κυκλοφορία στην οδό 28η Οκτωβρίου, στο ύψος των δικαστηρίων, έχει διακοπεί.

Σχετικά Άρθρα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει μία καλύτερη εμπειρία.