Ρύθμιση οφειλών απο την Εθνική Τράπεζα…

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Αγαπητοί φίλοι μου σας είχα γράψει…για την  ρύθμιση των οφειλών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,πού άρχισε να εφαρμόζει η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ μετά τις ανακοινώσεις του Υπουργού ΔΕθνικής Οικονομίας κ.ΣΤΑΘΑΚΗ.Επιμέλεια Μιχάλης Παναγιώτου.

Σήμερα λοιπόν δείτε και τις ρυθμίσεις για τα καταναλωτικά δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες, τις προτεινόμενες λύσεις…
Το πρόγραμμα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ είναι το:
Το πρόγραμμα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ είναι το:
Συνεργαστείτε μαζί μας

​​​Στόχος μας είναι η καλύτερη δυνατή συνεργασία μαζί σας. Για το λόγο αυτό, φροντίζουμε για την τακτική ενημέρωσή σας ως προς το ύψος και την κατάσταση της οφειλής σας, καθώς και για τυχόν ανάγκη τακτοποίησής της.

Εάν, ωστόσο, αδυνατείτε να πληρώσετε το σύνολο της μηνιαίας σας οφειλής, είναι σκόπιμο να καταβάλετε έγκαιρα το ποσό που μπορείτε να διαθέσετε και να επικοινωνήσετε μαζί μας. Εκτιμώντας την προσπάθειά σας για τακτοποίηση έστω και μέρους της οφειλής σας, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρούμε μία αμοιβαία αποδεκτή και επωφελή για εσάς λύση.

Η εμπρόθεσμη τακτοποίηση των οφειλών σας, η οποία μπορεί να διαφοροποιείται για κάθε σας οφειλή, σας απαλλάσσει από πρόσθετες επιβαρύνσεις με τόκους υπερημερίας σε δάνεια ή/και πιστωτικές κάρτες.

​​​​​​Ανάλογα με το είδος της οφειλής σας και τα οικονομικά σας δεδομένα, μπορούμε να βρούμε μαζί αμοιβαία αποδεκτές λύσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσετε το οικονομικό σας ζήτημα. Τα στελέχη των Καταστημάτων μας βρίσκονται δίπλα σας για να αναλύσουν τις ανάγκες σας, να ακούσουν τους προβληματισμούς σας και να προτείνουν τις κατάλληλες για εσάς λύσεις.

Οι νέοι όροι αποπληρωμής των δανείων και των καρτών που θα σας προτείνουμε, θα σας επιτρέψουν να διαχειριστείτε καλύτερα το διαθέσιμο μηνιαίο εισόδημά σας.

Οι βασικές επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας είναι οι εξής:​

Επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου σας

Καταβολή μόνο τόκων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

Καταβολή ποσοστού δόσης (μειωμένη δόση)

Συγκέντρωση καταναλωτικών οφειλών σε νέο δάνειο 

Οι λύσεις που σας προτείνονται είναι ενδεικτικές, αφορούν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και υπόκεινται σε όρους και προϋποθέσεις.

Παρακαλούμε επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά και  να συζητήσουμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες:​

Επίσκεψη σε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας
Καλέστε  στο 210 48 59 000 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-20:00)
Εάν επιθυμείτε να εξετασθούν  τα οικονομικά δεδομένα σας και να σας προτείνουν τις κατάλληλες για εσάς λύσεις, συμπληρώστε την Αίτησή [ επισυνάπτεται]​​ σας ηλεκτρονικά
Εάν επιθυμείτε να σας καλέσει εκπρόσωπος της Τράπεζας, συμπληρώστε τη Φ​όρμα Επικοινωνίας​ και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός δύο εργασίμων ημερών

Απαραίτητα δικαιολογητικά

​​Για να μπορέσουμε να βρούμε μια επωφελή για εσάς λύση, επισκεφθείτε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας,  έχοντας μαζί σας τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο:

Πιστοποιητικό Ταυτοποίησης:

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ

Οικονομικά Στοιχεία:

Ε1 του τελευταίου έτους (για τους ελεύθερους επαγγελματίες, Ε1 των τριών τελευταίων ετών)
Εκκαθαριστικό Σημείωμα του τελευταίου έτους (για τους ελεύθερους επαγγελματίες, των τριών τελευταίων ετών)
Πρόσφατη βεβαίωση απασχόλησης από τον εργοδότη ή ενημερωτικό τελευταίας μισθοδοσίας (για μισθωτούς και συνταξιούχους)
Ε9, στο οποίο να αναφέρεται το σύνολο των εμπράγματων δικαιωμάτων σας επί ακινήτων 
Κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σχετική βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ (για ανέργους)
​​Σε περίπτωση παροχής προσημείωσης: Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ του ακινήτου επί του οποίου θα εγγραφεί βάρος, με αναφορά εξόφλησης του φόρου αυτού ή των προηγούμενων φόρων ακίνητης περιουσίας.​​

​Αίτημα Διευθέτησης Οφειλών

Στοιχεία Αιτούντος

*Όνομα

*Επώνυμο

*Α.Φ.Μ.

*Κινητό Τηλέφωνο

Email

*Μηνιαία Δυνατότητα Καταβολής Δόσεων για τα Δάνειά σας

Οικογενειακή Κατάσταση*

Εκκαθαριστικό Τελευταίου Φορολογικού Έτους*

Τα αρχεία που χρειάζεστε είναι διαθέσιμα στη σελίδα της ΓΓΠΣ.

Τελευταία Δήλωση Περιουσιολογίου (ΕΝΦΙΑ/Ε9)*

Επιλέξτε αρχείο σε μορφή .pdf

Τα αρχεία που χρειάζεστε είναι διαθέσιμα στη σελίδα της ΓΓΠΣ.

Υπάρχουν επιπλέον Ενεχόμενοι στα Δάνειά μου?

Κατάστημα Εξυπηρέτησης?

Στόχος μας είναι η καλύτερη δυνατή συνεργασία μαζί σας. Για το λόγο αυτό, φροντίζουμε για την τακτική ενημέρωσή σας ως προς το ύψος και την κατάσταση της οφειλής σας, καθώς και για τυχόν ανάγκη τακτοποίησής της.

Εάν, ωστόσο, αδυνατείτε να πληρώσετε το σύνολο της μηνιαίας σας οφειλής, είναι σκόπιμο να καταβάλετε έγκαιρα το ποσό που μπορείτε να διαθέσετε και να επικοινωνήσετε μαζί μας. Εκτιμώντας την προσπάθειά σας για τακτοποίηση έστω και μέρους της οφειλής σας, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρούμε μία αμοιβαία αποδεκτή και επωφελή για εσάς λύση.

Η εμπρόθεσμη τακτοποίηση των οφειλών σας, η οποία μπορεί να διαφοροποιείται για κάθε σας οφειλή, σας απαλλάσσει από πρόσθετες επιβαρύνσεις με τόκους υπερημερίας σε δάνεια ή/και πιστωτικές κάρτες.

​​​​​​Ανάλογα με το είδος της οφειλής σας και τα οικονομικά σας δεδομένα, μπορούμε να βρούμε μαζί αμοιβαία αποδεκτές λύσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσετε το οικονομικό σας ζήτημα. Τα στελέχη των Καταστημάτων μας βρίσκονται δίπλα σας για να αναλύσουν τις ανάγκες σας, να ακούσουν τους προβληματισμούς σας και να προτείνουν τις κατάλληλες για εσάς λύσεις.

Οι νέοι όροι αποπληρωμής των δανείων και των καρτών που θα σας προτείνουμε, θα σας επιτρέψουν να διαχειριστείτε καλύτερα το διαθέσιμο μηνιαίο εισόδημά σας.

Οι βασικές επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας είναι οι εξής:​

Επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου σας

Καταβολή μόνο τόκων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

Καταβολή ποσοστού δόσης (μειωμένη δόση)

Συγκέντρωση καταναλωτικών οφειλών σε νέο δάνειο 

Οι λύσεις που σας προτείνονται είναι ενδεικτικές, αφορούν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και υπόκεινται σε όρους και προϋποθέσεις.

Παρακαλούμε επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά και  να συζητήσουμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες:​

Επίσκεψη σε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας
Καλέστε  στο 210 48 59 000 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-20:00)
Εάν επιθυμείτε να εξετασθούν  τα οικονομικά δεδομένα σας και να σας προτείνουν τις κατάλληλες για εσάς λύσεις, συμπληρώστε την Αίτησή [ επισυνάπτεται]​​ σας ηλεκτρονικά
Εάν επιθυμείτε να σας καλέσει εκπρόσωπος της Τράπεζας, συμπληρώστε τη Φ​όρμα Επικοινωνίας​ και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός δύο εργασίμων ημερών

Απαραίτητα δικαιολογητικά

​​Για να μπορέσουμε να βρούμε μια επωφελή για εσάς λύση, επισκεφθείτε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας,  έχοντας μαζί σας τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο:

Πιστοποιητικό Ταυτοποίησης:

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ

Οικονομικά Στοιχεία:

Ε1 του τελευταίου έτους (για τους ελεύθερους επαγγελματίες, Ε1 των τριών τελευταίων ετών)
Εκκαθαριστικό Σημείωμα του τελευταίου έτους (για τους ελεύθερους επαγγελματίες, των τριών τελευταίων ετών)
Πρόσφατη βεβαίωση απασχόλησης από τον εργοδότη ή ενημερωτικό τελευταίας μισθοδοσίας (για μισθωτούς και συνταξιούχους)
Ε9, στο οποίο να αναφέρεται το σύνολο των εμπράγματων δικαιωμάτων σας επί ακινήτων 
Κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σχετική βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ (για ανέργους)
​​Σε περίπτωση παροχής προσημείωσης: Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ του ακινήτου επί του οποίου θα εγγραφεί βάρος, με αναφορά εξόφλησης του φόρου αυτού ή των προηγούμενων φόρων ακίνητης περιουσίας.​​


Αίτημα Διευθέτησης Οφειλών

Στοιχεία Αιτούντος

*Όνομα

*Επώνυμο

*Α.Φ.Μ.

*Κινητό Τηλέφωνο

Email

*Μηνιαία Δυνατότητα Καταβολής Δόσεων για τα Δάνειά σας

Οικογενειακή Κατάσταση*

Εκκαθαριστικό Τελευταίου Φορολογικού Έτους*

Τα αρχεία που χρειάζεστε είναι διαθέσιμα στη σελίδα της ΓΓΠΣ.

Τελευταία Δήλωση Περιουσιολογίου (ΕΝΦΙΑ/Ε9)*

Επιλέξτε αρχείο σε μορφή .pdf

Τα αρχεία που χρειάζεστε είναι διαθέσιμα στη σελίδα της ΓΓΠΣ.

Υπάρχουν επιπλέον Ενεχόμενοι στα Δάνειά μου?

Κατάστημα Εξυπηρέτησης?

Σχετικά Άρθρα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει μία καλύτερη εμπειρία.